روابط در ایران

10 / 10
از 1 کاربر

 

روابط در ایران

تغییرات  جامعه ایران از سنتی به مدرنیته شدن اگرچه جامعه ایران  تغییرات زیادی  در چند سال اخیر داشته است و زنان جامعه وارد دانشگاه ها شده اند و شروع به تحضیل کرده اند و وارد بازار کار هستند و جایگاه اجتماعی پیدا کرده اند باید توجه داشته باشند که اگرچه تفاوت بین دختران امروز با مادر بزرگ دیروزش بسیار است اما تفاوت پسر امروز با پدر بزرگ دیروزش کم است و دیدگاه مردان امروز ما با دیدگاه پدربزرگ هایشان خیلی هم تغییر نکرده و هنوز توقعشان از زن ,یک زن نجیب ,آفتاب و مهتاب ندیده  است,خانه دار و اهل خانه و بچه و زندگی  خانوادگی می خواهند.اما دختران امروز باید هوشیار باشند و نسبت به روابطشان آگاه که اینجا یک جامعه ای ایرانی است و نگاه به دختر و زن چگونه است و معنا و تفسیر در ایران از دوست دختر چیست و تعریف در جامعه غربی به چه معناست. دوست دختر و روابط نزدیک در غرب با نامزدی معنا می شود و رسمیت دارد اگر روابط نزدیک زناشویی در آن  اتفاق می افتد و این رابطه با رابطه دوستی خیابانی بدون رسمیت نباید اشتباه گرفته شود. مشاوره خانواده

پسری که شما را آنقدر دوست ندارد  که به خواستگاری شما بیاید فقط یک دوست  خیابانی است  و نه بیشتر و اگر ما ارتباط بیشتری با او می خواهیم  نباید خود را گول بزنیم که بعد از آن به رابطه ی صمیمی تری با او می رسیم. چون طرف دیگر نه قرار دادی با ما دارد و نه قصد داشتن رابطه ی بیشتری و حتی اگر کلامی مطرح شود که خیلی دوستت دارم معنای خاصی برای یک دختر نباید داشته باشد چون بین حرف و عمل فاصله بسیار است و تنها می خواهم این نکته را بگویم اگر وارد این گونه  روابط می شویم عواقب آن را بپذیریم و اگر به فرد مقابل وابسته شدیم و برای رابطه مان تاوان بسیاری پرداخته ایم خودمان و تنها خودمان مقصر هستیم چون ماآگاهانه این رابطه را برگزیده ایم و خودمان مسول آن هستیم و اینکه می گویم در غرب آدمها به دوست دخترشان متعهد هستند این بخشی جداست آنها در دوستیشان متعهد هستند و برایشان حکم نامزدی جامعه ی ما را دارد نه غیر این و اگر شما با مردی نامزد کردید و او متعهد نبود آنگاه می توانید از او بازخواستی داشته باشید.

 

روابط دوستی دختر و پسر ها در ایران

تفاوت دوستی بین دختر و پسر ایرانی با جامعه غربی: در غرب دوستی با تعهد همراه است و مانند نامزدی جامعه ی ایرانی است. دوستی دختر و پسر در ایران بدون تعهد است و پسر آنقدر به شما علاقه ندارد یا شرایط آن را ندارد که حتی به خواستگاری شما بیاید پس برای اینگونه روابطبه اندازه خودش  ارزش قایل باشد و اگر وارد این رابطه شدید عواقب و مسیولیت آن را بپذیرید که در یک جامعه ی ایرانی  زندگی می کنید که تازه به سمت مدرنیته می رود,و این توقع که فرد مقابل حتما باید با شما ازدواج کنید در این روابط بیان نشده است.

و در ادامه اینکه تفاوت نسل  بین پسران امروز با پدر بزرگ ها ی دیروز کم است در حالی که تفاوت نسل بین دختران امروز با مادر بزرگ هایشان بسیار است و مادر روابط با یکدیگر باید این را در نظر داشته باشیم .چه یک پسر امروز در مقابل دختر امروزی و چه برعکس تا نیاز های هم را بهتر درک کنیم.مشاوره ازدواج

 

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :