سواد عاطفی چیست؟

4 / 10
از 5 کاربر

 

 

سواد عاطفی چیست؟

 

سواد عاطفی،یعنی برخورداری از این قدرت که از احساسات و عواطف خود به گونه ای استفاده کنیم که قدرت شخصی ما را افزایش دهد و کیفیت زندگی ما،و مهمتر از آن،اطرافیانمان را بهبود بخشد.

سواد عاطفی به ما کمک می کند تا احساسات و هیجانات را به نفع خود به کار گیریم و نگذاریم علیه ما وارد میدان شوند.سواد عاطفی روابط مبتنی بر عشق و دوستی را در میان مردم خلق می کند،همکاری و تعاون را ممکن می سازد،و موجب تسهیل جریان احساسات در جامعه می شود.

چیز هایی هست که تک تک ما باید راجع به عواطف و هیجانات خود یاد بگیریم.بعضی از آدم ها در سطحی عالی از سواد عاطفی رشد و نمو می یابند،اما به اعتقاد من هنوز با آن مرتبه و سطحی که می توانند باشند فاصله دارند.به همین خاطر،همه ما می توانیم به نوعی از آموزش سواد عاطفی بهره مند شویم.

اکثر مردم،به خصوص مردها،با شنیدن کلمه احساسات و عواطف معذب می شوند.مردها به گونه ای از این موضوع هراس دارندکه انگار اگر عواطف شان را بروز دهند همه رازهای عمیق و دردناک خود را برملا ساخته اند.اکثر مردم فکر می کنند که با آموزش سواد عاطفی،کنترل خود را بر زندگی شخصی و حرفه ای از دست می دهند.البته این ترس کمی قابل توجیه است زیرا برداشتن سدها و موانعی که مانع از جاری شدن احساسات می شوند می تواند ما را دچار دردسر کند.اما سواد عاطفی فقط به معنای رها کردن عواطف و احساسات نیست.بلکه نکته مهم تر این است که یاد بگیریم احساسات خود را درک کنیم،و آنها را کنترل و اداره کنیم.

عواطف و هیجانات یکی از بخش های اساسی وجود انسان است.بدون آنها دارای حالتهای روانی نابهنجار(سایکوپاتی)خواهیم بود.با پذیرش و اداره احساسات خویش و شنیدن و پاسخگویی به عواطف دیگران قادر خواهیم بود قدرت شخصی مان را افزایش دهیم.

برخورداری از هشیاری عاطفی بدین معناست که شما می دانید چگونه عواطف و اهیجانات خودتان و دیگران حاوی چه چیزی هستند،چه قدرتی دارند،و چه عواملی آنها را به وجود می آورد.برخورداری از سواد عاطفی به این معناست که شما می دانید چگونه عواطف و احساسات خود را کنترل و اداره کنید زا آنها را کاملاً درک می کنید.با آموختن سواد عاطفی،یاد میگیرید احساسات خود را در زمان و مکان مناسب ابراز کنید و دیگران را تحت تاثیر قرار دهید.

از این طریق همچنین،همدلی و وحدت با دیگران را در خود تقویت می کنید و یاد می گیرید که در قبال تاثیر عواطف تان بر دیگران مسول باشید.با آموختن سواد عاطفی به خوبی با طعم و مزه و تاثیر عواطف آشنا می شوید.یاد خواهید گرفت پا به پای مهارت های منطقی خود از مهارتهای عاطفی نیز بهره بگیرید و در روابط اجتماعی و فردی خود با دیگران در زمینه عشق،کار،روابط زناشویی،تدریس و غیره موفق تر عمل کنید.

اشتباهات عاطفی خیلی رایج اند و اغلب بسیار مخرب هستند.وقایعی که در آنها هیجانات و عواطفی همچون خشم،ترس،شرم و هیجان باعث می شود آدم های عاقل و خردمند دست به اعمال حماقت آمیزی بزنند هر روز اتفاق می افتد.حقیقت این است که همه ی مادچار خطاهای عاطفی و هیجانی می شویم.ولی خبر این لغزشها هرگز به روزنامه ها راه پیدا نمی کند.بله،تقریباً همه ی ما باید بپذیریم که گهگاه بر اثر خشم،ترس،عدم امنیت،حسادت و غیره اعمالی غیر عادی و نابهنجار انجام داده ایم و مسئولیت عمل خطای خود خود را نیز نپذیرفته ایم.بی شک این خطاها باعث تضعیف شخصیت خودمان و نیز اطرافیان مان شده است.

 

مرکز مشاوره گروه همراه -  سعادت آباد

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :