عقاید خانواده

10 / 10
از 1 کاربر

عقاید خانواده خود را جویا شوید

عقاید خانواده هر دو طرف  در مورد زن و مردی که میخواهند با هم ازدواج کنند ،بسیار مهم است.اگر ایرادی در کار نباشد،خوب،خانواده و دوستان عروس و داماد برای جشن گرفتن دور هم جمع می شوند  و همه چیز ب خوبی پیش میرود.

اما اگر خانواده ی شما تصور کند فردی که برای ازدواج انتخاب کرده اید برایتان مناسب نیست چه ؟

وقتی خانواده ی شما فردی را که برای ازدواج انتخاب کرده اید تایید نکند ،دو حالت دارد:اول ،سؤالاتی مطرح میشود که ممکن است تاًکید کند شما تصمیم درستی نگرفته اید.دوم ،شما می گویید :<<مخالفت خانواده ام با شخصی که انتخاب کرده ام ،اهمیتی ندارد .آنها را فراموش کن>>.بدیهی است که این نگرش در روابط خانوادگی شکاف به وجود می آورد.

وقتی خانواده ای نگرانی اش را درباره ی انتخاب فرزندشان مطرح میکند ،اولین چیزی که من در پی آن هستم ،کشف واقعیت موجود درباره ی ارتباط است.برای مثال،چرا پدر چنین احساسی دارد ؟به یاد بسپارید که معنای واقعی حقیقت در بلند مدت مهم است ،نه در کوتاه مدت.اگر والدین دیدگاهی مبتنی  بر واقعیت دارند ،ما میخواهیم  از آن  مطلع باشیم .در واقع شما نمیخواهید بعد  ازپانزده سال ازدواج و داشتن سه فرزند ،به این حقیقت برسید که خانواده تان حق داشت و ای کاش به حرف پدر مادرتان گوش میکردید .شما نمیخواهید مدتی بعد به حقیقت موجود برسید .شما میخواهید همین حالا آن را بدانید.

مسإله ی دوم این است که آگاهی از احساسات و افکار هر کسی درباره ی انتخاب احتمالی شما میتواند مهم باشد.نظر اعضای خانواده تان را جویا شوید .شما باید احساسا پدر مادر خود را درباره ی همسری که انتخاب کرده اید ،بدانید بدانیدو اگر انها شرایط را از چشم شما نمیبینند ،نباید کاری کنید که در آنها احساسا بدی بوجود آورید.میتوانید بگویید <<پدر،من میخواهم حرف های شما را بشنوم .شما درباره ی فردی که برای ازدواج انتخاب کرده ام ،چه عقیده ای دارید؟>>

سومین مسإله ای که بر آن تإکید میکنم این است که در نهایت تصمیم خود شما است که اهمیت دارد .پدر و مادرتان نباید درباره ی کسی که میخواهید با او ازدواج کنید ،تصمیم بگیرند .در وواقع هیچ کس به جز خز خودتان نمیتواند تصمیم نهایی را بگیرد .قدرت اصلی در دست شماست،اما به یاد بسپارید که ممکن است در انتخابتان نقاط کور داشته باشید.شاید درک درستی از موقعیت نداشته باشید ودر و مادرتان بهتر از شما شرایط را ببینند .مهم است اطلاعاتی را که دیگران دارند،در اختیار داشته باشید.انگاه بدون اظطراب میتوانید تصمیمتان را بگیرید .تصمیم درست درباره ی ازدواج تصمیمی است که امروز،یک ماه بعد،ده سال بعد،و در بیست و پنجمین سالگرد ازدواج نیز درست به نظر برسد.

اگر پدر و مادرتان درباره ی فردی که برای ازدواج انتخاب کرده اید نگران هستند،بهترین کسی که می توانید با او مشورت کنید،مشاور ازدواج است.موضوع را با او در میان بگذارید و اطلاعات لازم را دریافت کنید ،سپس تصمیم بگیرید.

ممکن است بپرسید اگر خانواده ی کسی را برای ازدواج با شما انتخاب کند اما شما احساس کنید که او فرد مناسبی نیست ،چطور؟ در این صورت ،مراقب باشید .این شما هستید که باید تصمیم بگیرید ،پس باید دقت کنید.

حتی اگر در روز عروسیتان متوجه شدید که این فرد برای شما مناسب نیست همانج ا تصمیم خود را اعلام کنید و مانع از ازدواج شوید. مهم نیست که چقدر هزینه کرده اید یا مایه خجالت شما پیش اقوام و دوستان خواهد شد.

در هر حال ارزش ندارد گرفتار ازدواجی شوید که ده درصد هم به آم اطمینان ندارید .قبل از اینکه تعهدی بدهید ،آزاد هستید .از این رو اگر در ازدواج با فردی وجود هر گونه پرچم خطری را احساس میکنید ،تن دادن به چنین ازدواجی حماقت محض خواهد بود.اما وقتی تعهد دادید ،مسئولیت دارید که به تعهد برای یک عمر زندگی وفادار بمانید .به همین دلیل خیلی مهم است که قبل از هر گونه تعهدی مطمئن شوید شما و نامزدتان به طور کامل با هم سازگار هستید.

 

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :