مشخصات اهداف زندگی زناشویی

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات اهداف زندگی زناشویی

 

 

    فرد در زندگی زناشویی قصد دارد آینده خود را با روشی جدید طراحی کندونشان دهد که متفاوت است به روز است و دیگر نمی خواهد همچون پدر ومادرش باری به هرجهت وابن الوقت باشد وبعد از ده یا بیست سال زندگی آه وافسوس وحسرت گذشته های خود را بخوردیابرداشته های دیگران غبطه وحسادت بورزد طبیعی است که این گونه نگرش کیفیت زندگی زناشویی راجندین برابرخواهدکرد حال بهتر است در هدف گذاری وبرنامه ریزی زندگی زناشویی به این مراحل با دقت توجه کرد   :

    اهداف زندگی زناشویی شما باید :

 1- واقع گرایانه وزمینی باشند.

 زن وشوهر بعد از این که ازمرحله آرزو پردازی رویا آفرینی گذرکرده ورویاهایشان را غربال کردند وبهترین را انتخاب نمودند باید دیگر دست ازخیال پردازی  بردارند، زیرا باید زمینی  واقع  بینانه برنامه ریزی کنند درعین حال هم باید فاصله بین توانمندی ها واستعدادهایشان را کم کند وشرایط خود را هم در نظر بگیرند. جهت پیشگیری از مشکلات خانوادگی ازمشاوره خانواده کمک بگیرید.

 2- اهداف زناشویی دقیق وجزیی باشند.

 همه به طورکلی خوب حرف می زنند شعار می دهند اما حرف هایشان گنگ مبهم کلی وغیرقابل اثبات است زن شوهرها باید بتوانند به راحتی اجزای حرف هایشان را دسته بندی و عنوان بندی کنند وبه اجزای ریزتر تقسیم نماید طوری که متوجه شوند دقیقا چه گفته شده است باید کلی گویی مبهم گویی وشعاری حرف زدن را کنار گذاشت 

3-  اهداف زناشویی اولویت بندی داشته باشند

بعد ازاین که زن وشوهر اهداف خود را دقیقا مشخص کردند طبیعی است که درحوزهای مختلف اهداف متفاوت وزیاد داشته باشند لذاباید برای رسیدن به ان ها تمام اجزا را اولویت بندی کنند چون هدف گذاری دقیق بدون اولویت بندی بی معناست

 4 - اهدافتان باید قابل اندازه گیری باشند.

 باید ازفرهنگ شفاهی هدف گذاری وبرنامه ریزی کلامی دست برداشت زیرا راه فرار برای انجام ندادن و تعلل باز است حتما دفترچه مخصوصی برای هدف گذاری وبرنامه ریزی زندگی مشترکتان تهیه کنید ودر دوره کوتاه روند حرکت ورشد خودتان را ارزیابی کنید واز پارامترهایی چون جدول نمودار مقایسه و.....برای اندازه گیری پیشرفت خود بهره ببرید

 5- اهدافتان زمان بندی شده باشند.

 بعد ازثبت اهداف کلی وجزیی باید زمان رابا آنها ترکیب کنید وبرای هرهدف یک زمان های مشخص باشید زمان بندی شما زن وشوهر رابه رعایت وانجام امور ملزم خواهد کرد.

 6- اهدافتان انعطاف پذیری داشته باشند .

لازم است آرمان گرایانه بازمان برخوردنکنید چون بسیارخشک وعبوس وعصبی با برنامه ریزی برخوردخواهید کرد سخت گیری  عصبی در حوزه برنامه ریزی هایتان کاملا بیجاست وبه مرور انرری لازم است  شما را تحلیل خواهد برد قدری انعطاف پذیریباشید هرچند وقت یکبارلازم است آن ها را جابه جا کنید واین برخوردی مطلوب است .جهت پیشگیری از مشکلات خانوادگی از مشاوره ازدواج کمک بگیرید

 7-  زن وشوهر باید به رشد پلکانی ومرحله ای اعتقاد داشته باشند .

رشد وپیشرفت در هدف ها و برنامه ریزهای زن وشوهر باید به صورت پلکانی ومرحله ای باشد این که تصور می شود باید آسانسوری حرکت کرد اشتباه است البته بعد از حرکت وپیشرفت یک سری مراحل رشد آسانسوری هم اجبارا اتفاق می افتد اما بهتر است از ابتدا گام به گام جلو بروید.

 8- هروز آن ها را تجسم کنید.

 لازم است هرروز هدف ها را درذهنتان تصویر وتصور وتجسم بکنید باید آن قدر شفاف باشند که با جشم سوم هم دیده شوند زن وشوهر باید بتوانند احساس کنند که صدرصد به هدف هایشان می رسند.

 9- هرچندوقت یکبار اهداف خود را بازنگری کنید.

 درمسیر تجربه برنامه ریزی ها قطعا لازم است هدف ها را وارسی وارزیابی کرد ودرصورت لزوم ان ها را اصلاح وبازنگری نمود بازنگری اهداف شکلی از خردمندی و هوشمندی زن وشوهر است. جهت جلوگیری از استرس کودک خود ازمشاوره کودک کمک بگیرید.

 10- هرجند یکبار اهدافتان را به روز کنید.

 لازم است براساس اطلاعات تاریخ مصرف گذشته هدف گذاری و برنامه ریزی نکنید تا می توانید اطلاعات به روز شمارا از اشتباه دور نگه می دارد هر جند ماه یکبار اهدافتان را باز نگری و به روز کنید. برگرفته از کتاب مدیریت زمان در زندگی زناشویی

 

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

 

 

 

   

   

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :