چرا برخی از روابط کارا به نظر نمی رسد

10 / 10
از 1 کاربر

 

چرا برخی از روابط کارا به نظر نمی رسد

 

 

ترس

دلیل پیدایش اختلاف در روابط، وابستگی به ترس است.ترس و سرزنش و گناه نقش مهمی در جلوگیری از احساس کردن عشق یا صمیمیت ایفا می کنند،زیرا مانع از آگاهی ما از حضور عشق می شوند و دیوار بلندی به دور چشم انداز ما می کشند.هریک از اینها به شیوه ی خود حصاری می آفریند،شاید ظاهرشان کمی متفاوت به نظر می رسد،اما در نهایت نتیجه ی همه ی آنها یکی است.

ترس،عیب جویی یا گناه از باور عمیقی برمی خیزد که ما را شایسته ی شادی نمی داند.بنابراین نمی توانیم از روابط صمیمی،تقویت کننده و اعتماد بخش بهره مند گردیم،زیرا چنین روابطی می تواند ما را شاد سازد.درحالی که پاره ای از وجود ما می داند عشق حقیقت ماست،اغلب دچار ترس می شویم و و اطمینان می یابیم پیوسته در حال جستجو خواهیم بود،اما به آنچه می خواهیم ،دست نخواهیم یافت.

در اینجا فهرستی از دلایلی معمول می آید که بهره بردن از روابط هماهنگ و متعالی و آمیخته با عشق را ناممکن می سازد.این دلایل همگی براساس ترس قرار دارند:

-نمی توانم به عشق اعتماد کنم.

- نمی توانم به مردم اعتماد کنم.

- در آینده بی تردید قربانی خواهم شد.

- تجربه های زیانبار گذشته تکرار خواهند شد.

- تنها خواهیم ماند.

- دیگران از انجام دادن خواسته های ما سرباز خواهند زد.

- به دیگران،از جمله پدر و مادر خود اقتدار آن را می دهیم که تعیین کنند ما دوست داشتنی هستیم یا نه.

- افراد دلبند ما خواهند مرد و ما را تنها خواهند گذاشت .این ثابت می کند هیچ چیز،بویژه عشق،جاودانه نیست.

-دیگران کارهایی مرتکب می شوند که نابخشودنی است.

- وقتی با کسی ارتباط برقرار می کنیم،امکان آسیب رساندن به خودمان را باو می دهیم.

ترس از صمیمیت

واژه ی" صمیمیت " برای عده ای مردم وحشت برانگیز است.اغلب،داشتن روابطی صمیمانه با اعضای خانواده،دوستان و یا هرکس دیگری دشوار می شود،زیرا نه تنها از عشق،بلکه از صمیمیت می ترسیم.می خواهیم قادر باشیماحساس عمیق درونی خود را با با دیگران سهیم گردیم،اما در برابر این امر مقاومت می کنیم،زیرا بر این باوریم که لازم است در برابرآسیب پذیری از خود حمایت کنیم.

نقش گذشته و آینده

وابستگی ما به گذشته و آینده،ترس ما را از صمیمیت و عشق زنده نگاه می دارد.حتی زمانی که روابط گذشته ی ما کاملا ًترسناک بوده اند ،از آنها برای پیش بینی آینده استفاده می کنیم.

شاید بتوانیم به اطراف نگاه کنیم و ببینیم واقعاًمی توان از روابطی مهرآمیز برخوردار شد،اما هنوز به گذشته چسبیده ایم؛گویی تنها راه همین است.اما به راستی چرا؟علت این است که احساس می کنیم با انجام  دادن این کار می توانیم بر آنچه قرار است برای ما روی دهد مسلط گردیم و باور داریم که توهم تسلط داشتن،امنیت ما را تضمین خواهد کرد.

خاطرات ترسناک روابط ناموفق گذشته،ما را از پذیرش زمان حال با احتمالات پیش بینی ناپذیر و از قرار معلوم مهار ناشدنی آن دلسرد می کند.ترس از تکرار گذشته در آینده سبب می شود گذشته را باز آفرینی کنیم و نتوانیم بطور کامل در زمان حال به سر بریم.

 

 

مرکز مشاوره گروه همراه -  سعادت آباد

 

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :