چگونه به سوی موفقیت گام برداریم؟

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

چگونه به سوی موفقیت گام برداریم؟

 

 

لازمه ی حرکت به سوی موفقیت و شادکامی عبارتند از:

1.چشم انداز روشنی از آنچه می خواهید بشوید یا به دست آوریددر ذهنتان بسازید.

2.نسبت به خود،جهان یا آینده،نگرش یا بازخورد مثبت بیابید.خوش بینی و نگرش مثبت باعث جذب دیگران  به سوی شما می شود.

3.برای بدست آوردن آنچه می خواهید از خود شور و شوق و آمادگی نبرد نشان دهید.هرکس باید خودش برای خودش موفقیت تهیه کند.انگیزش درونی لازمه ی پیشرفت و هدف جویی است.چرخش خون در بدن مساوی است با سلامت،فکر و ذهن آزاد و رها مساوی است با شادمانی و چرخش پول در زندگی در بر ارنده ی رفاه و سعادت است.

ما به دنیا آمده ایم که موفق و سعادتمند باشیم.آدم بی مبالات،شکست خورده است.آدم بی تفاوت،شکست خورده است.آدم منفی باف،شکست خورده است.آدم بی همت،شکست خورده است.کسی که عمل نمی کند و بی تلاش است نیز شکست خورده است.

هیچ اصل و قاعده ای برای شکست خوردن وجود ندارد.هیچ کس به شکست محکوم نیست.هیچ کس به فقر محکوم نیست.بلکه فقر و شکست و بدبختی،نوعی بیماری ذهن است.یعنی نوعی نگرش غلط به جهان و به خود و به ارزش های درونی خود،یعنی به رسمیت نشناختن ارزش های واقعی خود،نگرش نادرست نسبت به ارزش های والای انسانی خود.

وقتی شما در موقعیت و شرایطی زندگی می کنید که فاقد هرگونه ارزش گذاری به نیروها و ظرفیت های درونی است،در حقیقت در حال سرقت و دزدی از زندگی هستید و به اندازه ی یک سارق خانگی یا کسی که بانک می زند گناهکارید،شما از دارایی های خودتان سرقت می کنید؛یعنی به سرقت بردن شانس تجربه ی یک زندگی غنی یعنی صلح و آرامش ذهنی،یعنی هارمونی،سلامت،لذت و خوشی ،احترام،فرصت و رفاه.

اجازه ندهید بیشتر از این سارق شبانه ی اموال و دارایی های خود باشید.همه ی انسانها به دنیا آمده اند که موفق و کامیاب شوند.منشاء و آبشخورزندگی موفتقیت آمیز و موفق زیستن در درون خود شماست.سرچشمه ی اصلی سعادت در میان تفکرات و الگوی فکری خودتان است.رگه ی اصلی طلا در ذهن شماست.نوع فکر و اندیشه ی شماست که رگه ی طلا را تعیین می کند.

دقت داشته باشیم هیچ نوع موفقیتی بدون آرامش ذهنی معنا ندارد.

اجازه ندهیم مکانیزم آفریننده و خلاق درونی شما (ذهن و تجسم ذهنی) اسیر ایده ها و باور های غلط شود.هرگاه که شما در یک حالت عصبانیت و پرخاشگری قرار می گیرید ذهنتان را در شرایط منفعل قرار می دهید.از تصویر سازی ذهنی و تخیل خود کمک بگیرید و جهانی که می خواهید را در ذهن خود طرح و برنامه ریزی نمایید.واقعیت این است جهانی که در درونمان تجسم می کنیم جهان ما خواهد شد.برای آزادی از شرایط ناخواسته ی فعلی باید اول ذهن را از تفکرات و باورهای ناخواسته رهایی بخشیم.باور های غیر منطقی و افکار غیر عقلانی ،رفتار غیر عقلانی ایجاد می کنند.دشمن در درون شماست.اگر خوب بنگریم باورها و افکار ما دشمنان اصلی مایند.تغییر الگوی افکار به تغییر الگوی عملی زندگی منجر می شود.زندانی تجارب بد گذشته نباشید.زندگی در تاریخ فایده ای ندارد.نگاه به جلو رمز موفقیت است.بهترین چیزی که داری را به دنیا هدیه کن،آنگاه بهترین چیز را از دنیا دریافت خواهی نمود.

هنگامی که افکار خوب و ایده های مثبتی از خود دارید،نتایج مثبتی نیز نصیبتان می شود.با خودتان همواره به شیوه ی مثبت،محترمانه و از روی ادب گفتگو کنید.به هر آنچه بیندیشید،عملی می شود.یاد بگیریم تا سازگار و قابل انعطاف باشیم.

گام هایی که در این خصوص می توانیم برداریم به قرار زیرند:

1.تلاش برای عدم قضاوت در خصوص دیگران،عدم وجود احساسات منفی نسبت به دیگران.

2.عدم تلاش برای تغییر دیگران.دیگران را همانگونه که هستند بپذیریم.

3.هرچه که به خود نسبت دهیم به حقیقت می پیوندد و همان می شویم ."من خوب نیستم،ناامیدم،بی اثرم،بی عرضه ام"به واقعیت می پیوندد.پس از آن حذر کنیم.هرچه می خواهیم را باید در ذهن تجسم و مرور کنیم.نوع دوستان،کار،ازدواج ،خانواده و ...

 

 

 

مرکز مشاوره گروه همراه -  سعادت آباد

 

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :