دکتر سهیلا رفیعی

10 / 10
از 1 کاربر

 

دکتر سهیلا رفیعی

کاندیدای دکتری مشاوره از دانشگاه   USY

کارشناسی مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۴
کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه خاتم ۱۳۸۴
همکاری با مرکز مشاوره خانواده متعادل ۱۳۸۳_۱۳۸۶
همکاری با مرکز مشاوره مهر ۱۳۸۶_۱۳۸۸
همکاری.با شهرداری منطقه پنج اداره شلامت۱۳۸۵_۱۳۸۸
همکاری با شهرداری منطقه پنج اداره آسیبهای اجتماعی ۱۳۸۴_۱۳۸۸
همکاری با دادگاه خانواده شهید محلاتی ۱۳۸۴
برگزاری کارگاههای مهارت های زندگی 

همکاری با مرکز مشاوره گروه همراه ( مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره روانشناسی و ...) 1393

برگزاری کارگاههای توانمند سازی زنان توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران  ۱۳۸5

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :