دکتر مریم خدابخشی

10 / 10
از 1 کاربر

دکتر مريم خدابخشی (مدیر مرکز)

سوابق تحصیلی 

-  دکتری روانشناسی و مشاوره

- کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

 

عضویت در مجامع تخصصی

- عضویت درسازمان نظام روانشناسی و مشاوره  ایران

- عضویت در انجمن بالینی هیپنوتیزم ایران.

- عضویت در انجمن روانشناسی ایران

 

سوابق آموزشی و شغلی

- مجری ارزیابی روانشناسی مصاحبه های بدو استخدام،درشرکت نفت فلات قاره 1387.

- مجری ارزیابی روانشناسی مصاحبه های بدو استخدام درشرکت توگا (زیر مجموعه شرکت مپنا) 1387 تا 1388.

- مجری  ارزیابی روانشناسی مصاحبه های بدو استخدام  درشرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک) 1387 تا 1389.

 - مجری معاینات ادواری روانشناسی در درشرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)1388.

- مجری برگزاری کارگاههای ایمن سازی در برابر استرس ،مشاوره ازدواج ، مشاوره خانواده ، مهارت های زندگی،اعتماد نفس،مثبت اندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1387.

-  استاد مدعوف در دانشگاه پیام نور تهران واحد کن ازسال 1387.

- مشاور و روانشناس دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی 1388 تا 1389.

-  مشاور و روانشناس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی 1388 تا 1389.

-  مدرس دروس روانشناسی و مشاوره گروهی و کارگاه های ایمن سازی در مقابل استرس  در مجتمع فنی تهران(دیباگران)،1387  .  .

- مدرس گارگاه های آموزشی رفتار جرات مندانه (قاطعانه )، تحلیل ارتباط محاوره ای (TA)   دردانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،1386.

- مدرس دروس مهارت های زندگی و دروس مهارت های ذهنی در آموزشگاه تیز هوشان1384 الی 1387.

- مدرس کارگاه های استرس شغلی  وآموزش مهارت های زندگی  در شرکت فنی و مهندسی ایران(ایریتک)،1386.

-مدرس کارگاه مهارت های کنترل خشم و مهارت های زندگی در شرکت ملی فولاد 1393

- روانشناس  و مشاورخانواده  (مشاوره روانشناسی) در مرکز مشاوره مهر از 1385 تا 1390

 

دوره های آموزشی

- گواهینامه هیپنوتراپی از انجمن بالینی هیپنوتیزم ایران.

- گواهینامه تشخیص ودرمان اختلا لات جنسی  .

-گواهینامه روان تحلیلی و درمان التقاطی کوتاه مدت از دانشگاه شهید بهشتی.

- دوره هیپنوتیزم پیشرفته همراه با سایکو آنالیز از انجمن بالینی هیپنوتیزم ایران.

-کاربرد تکنیکهای شناختی-رفتاری درمانی بر اساس فرهنگ اسلامی،دانشگاه شهید بهشتی.

-هنر درمانی ،دانشگاه شهید بهشتی.

- گواهینامه های   آموزش اعتماد به نفس ،مبارزه با استرس،مهارت حل خلاق مساله،مشاوره قبل از ازدواج، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم وتحقیقات .

 

سابقه فعالیتهای پژوهشی و تالیفی

- ترجمه و تالیف   کتاب  نظریه های  مشاوره و گروه درمانی ،تالیف و ترجمه جرالد کوری 2000 با مقدمه استاد نمونه و برگزیده جناب  دکتر عبدالله شفیع آبادی،1387.

-تالیف کتاب استرس شغلی ،روش های سازگاری با آن 1393

- بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر استرس شغلی کارکنان شرکت فنی و مهندسی ایران (مقاله)چاپ شده در فصل نامه مشاوره شغلی و سازمانی،علمی پژوهشی ،دانشگاه شهید بهشتی 1389.

- ماساژ کودکان ،ماهنامه کودکان دنیا،1382.

- داور و عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی ارمنستان شهریور 1390.
 

- personality type (Myers-Brigg’s) whit occupational stress in City Bank staff of Tehran(2012),Journal of American Science .Vol .12.

-The role of organizational commitment of employees working in organizations(2011),ZANGA-97,LTD,PUBLISHING HOUSE.

Relation between introversion, extroversion with job stress in banks in Iran

-occupational stress with, Causes and Treatment in Armenia, Yerevan

- model of prediction occupational stress that take of personality type and organizational commitment in lifescience2012. 

- Role of gender (man and woman) in predicting occupational stress considering organizational commitment and personality types (Myers - Briggs) in bank staff published in journal of lifescience(2012).

- personality types, occupational stress and organizational commitment among public and private banks in Iran publish in textroad (Egypt).

 

-Predicting Occupational Stress for Women Working in the Bank with Assessment of Their Organizational Commitment and Personality Type will be published in Turkish(2012).

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :