بهناز جوادی

دکتر بهنازسادات جوادی

دکتری تخصصی مشاوره

سوابق شغلی

 • سابقه خدمت در آموزش و پرورش به مدت 23 سال و شاغل در آموزش و پرورش منطقه دو تهران.
 • داشتن کد مدرسی به شماره 8800711 و تدریس در دانشگاه های جامع علمی کاربردی از سال 1387 در دروس: بهداشت روانی خانواده، مشاوره خانواده، آداب و معاشرت همسرداری و تنظیم
  خانواده.
 • مدرس دوره های کوتاه مدت آموزش نیروی انسانی آموزش و پروش شهر تهران و تدریس دوره های
  ضمن خدمت برای فرهنگیان.
 • فعالیت در مرکز مشاوره خانواده پیوند منطقه دو تهران به عنوان مشاور فردی، ازدواج و خانواده.
 • همکاری و فعالیت در “اندیشکده خانواده”، به عنوان زیر مجموعه “مرکز الگوی اسلامی ایرانی 
  پیشرفت (که نهادی علمی پژوهشی بوده و به فرمان مقام معظم رهبری تأسیس گردید.)
 • فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه و مرکز مشاوره راه نور تهران به عنوان مشاور فردی، ازدواج و
  خانواده.
 • فعالیت در واحد مشاوره و مددکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران.
 • فعالیت در هستۀ مشاوره اداره آموزش و پرورش منطقه دو تهران.
 • مسئول گروه طرح ارتقاء سلامت روانی، رفتاری و اجتماعی دانش آموزان منطقه دو تهران به مدت
  دو سال.
 • مدرس و مجری برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس.
 • مجری طرح تقسیم کار ملی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس شهر تهران.

انتشارات و مقالات

 • چاپ مقاله ISI در مجله Positive Psychology با عنوان:
  ” A study of the relationship of self-differentiation and emotional intelligence
  ” with marital satisfaction of married women in Tehran
 • چاپ مقاله در مجلۀ علمی پژوهشی “پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده”، با عنوان –
  “تهیه و تدوین برنامه مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزش های دینی جهت افزایش
  رضامندی زوجیت”.
 • چاپ مقاله در مجلۀ علمی پژوهشی “خانواده پژوهی”، دانشگاه شهید بهشتی تهران با عنوان: “اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای بر بهبود عملکرد خانواده”.
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی “روانشناسی خانواده”، با عنوان “اثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی
  زوجیت”.
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی “پژوهش های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده” با عنوان “پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس تاب آوری و سبک های دلبستگی نوجوانان”.
 • چاپ کتاب با عنوان ” نقش معنویت گرایی در استحکام خانواده”.
 • شرکت در اولین کنگرۀ ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران، اندیشکده ایرانی اسلامی پیشرفت،
  دانشگاه شهید چمران اهواز و پذیرش و چاپ چکیده مقاله.
 • شرکت در پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چاپ مقاله ISC و پوستر با عنوان
  “آموزش مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزش های دینی و اثربخشی آن بر تعاملات
  احساسی زوجین”.
 • چاپ مطلب در مورد “اهمیت و نقش خانواده” در روزنامه اطلاعات.

دوره های تخصصی

گذراندن چندین دوره کارگاه های تخصصی مشاوره و روان درمانی، مربیگری و آموزش مشاوره
پیش از ازدواج، زوج درمانی شناختی رفتاری، خانواده درمانی، مربیگری مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس، دوره NLP و برگزاری کارگاه مشاوره پیش از ازدواج.

افتخارات

 • معلم نمونۀ آموزش و پرورش منطقه دو تهران در سال تحصیلی 94 – 93 .
 • دریافت چندین مورد تقدیرنامه از وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر، رییس سازمان آموزش و
  پرورش شهر تهران و معاون ایشان، و مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران.