دکتر زهره پیر حیاتی

دکتر زهره پیرحیاتی

کاندیدای دکتری روانشناسی تخصصی دانشگاه تهران

سوابق شغلی

  • مشاور در کلینیک گروه روانشناختی همراه تهران
  • مشاور در فرهنگسرای شهید کلاهدوز تهران
  • مشاور( زوج درمانی، خانواده درمانی، مشاوره پیش از ازدواج) در درمانگاه شبانه روزی مهر مادر کرج
  • مشاوره آن لاین در داخل و خارج از ایران
  • مشاور کنکور دکتری در مؤسسه نگاره
  • مدیریت محتوایی سایت فرهنگی، ادبی، هنری نویسنده، پژوهشگر و هنرمند ایرانی ساکن نروژ محمد پیرحیاتی(مونس) mohammadpirhayati.com از سال 1394 تا کنون.

انتشارات (تالیف)

نگاهی به اکت: زهره پیرحیاتی و دکتر زیبا برقی ایرانی: انتشارات محراب: چاپ اول اسفند 1395

نگاهی به اکت: زهره پیرحیاتی و دکتر زیبا برقی ایرانی: انتشارات محراب: چاپ  دوم 1397

استعاره، تمرین و تمثیل های اکت، زهره پیرحیاتی،1397.

کتاب حکمت پشت دل و اکت، محمد پیرحیاتی و زهره پیرحیاتی، انتشارات؟؟، (در آستانه چاپ،1398)

نوشتن کتاب سوالات رشد کنکور دکتری برای مؤسسه نگاره سال96.

نوشتن مقدمه در کتب مختلف با زمینه عرفانی، اسطوره‌ای و روانشناسی.

انتشارات (مقاله)

ﻧﻘﺶ عزت‌نفس، ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻨﺎﺧتی و اﺳﺘﺮس ادراک‌شده، در پیش‌بینی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور؛ زهره پیرحیاتی، زیبا برقی ایرانی و ﻓﺎﻃﻤﻪ پیر قلی؛ مجله علمی پژوهشی پرستاریو مامایی ارومیه (1395).

Effectiveness of Acceptance & Commitment Therapy on Quality of Life in Elderly People with Age- Related Macular Degeneration Disease; Ziba Barghi Irani; Hossein Zare; Zohreh Pirhayati; Asian Journal of Health Psychology(2016).

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و عملکرد شناختی در سالمندان مبتلابه بیماری تخریب ماکولا وابسته به سن؛ زهره پیرحیاتی و دکتر زیبا برقی ایرانی؛ فصلنامه پیری، (1396).

اثربخشی ماساژ درمانی بر بهبود کیفیت زندگی و نشانگان افسردگی در زنان مبتلابه سندرم خستگی مزمن؛ زیبا برقی ایرانی، مسلم رجبی، زهره پیرحیاتی و مریم اصغری؛ کنگره بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی شیراز (2017)(نمایه در Sid و سیویلیکا).

 

اثربخشی «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» بر سلامت جسمانی، روان‌شناختی و مؤلفه‌های سلامت محیط در سالمندان مبتلابه بیماری تخریب ماکولا وابسته به سن؛ زیبا برقی ایرانی، زهره پیرحیاتی، سیده کیمیا کیا راد؛ فصلنامه علمی پژوهشی سلامت روان دانشگاه پیام نور (1397).

 

مقاله مروری نفش نورفیدبک در افسردگی، مجله علمی ترویجی دانش روانشناسی(1398).

مقاله شخصیت از نگاه یونگ، مجله روان بنه، سال1396.

مقاله اکت و مصاحبه دکتری، مجله روان بنه، سال 1397.

مقاله با رویکرد تطبیقی میان حافظه فلش بالب و پونکتوم،مجله روان بنه،1397.

مقاله  با رویکرد تطبیقی میان شخصیت از دیدگاه اریک برون و نیچه، مجله روان بنه، 1397.