مریم فیاضی

مریم فیاضی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

  • مشاوره فردی در زمینه کودک و نوجوان
  • مشاوره خانواده
  • مشاوره قبل از ازدواج

سوابق شغلی

  • مشاوره در زمینه اختلالات رفتاری کودکان و اضطراب و افسردگی در مرکز مشاوره اوسینا
  • مشاوره در زمینه اختلالات رفتاری کودکان در مرکز مشاوره زندگی
  • مشاوره فردی و برگزاری کارگاه های مهارتهای زندگی در سرای محله مخابرات و سرای محله سپهر
  • مشاوره فردی و برگزاری کارگاه های مهارتهای زندگی در سرای محله سعادت آباد

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی روانشناسی عمومی (1386)
  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (1391)