همکاران

همکاران و متخصصان ما
در گروه همراه

دکتر مريم خدابخشی

مدیریت و مسئول مرکز مشاوره گروه همراه

دکتر زهره پیر حیاتی

زهره پیرحیاتی

کاندیدای دکتری روانشناسی تخصصی دانشگاه تهران

محمد خرسندی سایکوانالیست

محمد خرسندی روانکاو

ارشدروانشناسی بالینی و دانشجو دکتری روانشناسی

دکتر بهنام لطفی فر

دکتر بهنام لطفی فر

دكتري تخصصی روانشناسي

دکتر نوربخش

نجمه نوربخش

دانشجوی دکتری روانشناسی و ارشد روانشناسی بالینی

دکتر یوسف حبیبی

دکتر یوسف حبیبی

دكتري تخصصی مشاوره

بهناز جوادی

دکتر بهناز سادات جوادی

دکتری تخصصی مشاوره

دکتر زینت خضری

دکتر زینت خضری

دکتری تخصصی روانشناسی

مژگان کمالی

مژگان کمالی

دانشجوی دکتری روانشناسی خانواده

بهار میرفتحی

بهار میرفتحی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مریم فیاضی

مریم فیاضی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

پریسا عزیزی

پریسا عزیزی

کارشناسی ارشد مشاوره

مریم یوزباشی

عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسلامی

دکمه بازگشت به بالا
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید