ادبیات تملق در سیاست

6 / 10
از 25 کاربر

  سیاست و ادبیات تملق  

 

تازه به دوران رسیده های سیاسی درگیر عقده های سرکوب شده خویش اند و وقتی به پست ، مسند ، مقام و حکومتی میرسند ، کارشان این است که خون مردم را در شیشه کنند و هرروز به بهانه و مناسبتی ، افراد و مردم را به شکل و نوعی در سخرانی ها و تعلیماتشان آزار دهند ، آنقدر مردم را بچزانند که اطرافیان مجبور شوند تملق بگویند ، ریاکاری های مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی ، اخلاقی و مالی بکنند. تازه به دوران رسیده های سیاسی خودشان خالق مردمانی متظاهر می شوند، چون دوست دارند مردم مجیز گوی آنها باشند. از یک طرف رفتار های سادیستیکشان زیاد و زیادتر می شود و از طرف دیگر مردمانی که در پی زندگی و کسب وسود بیشتر و درآمد و روزی خویش اند، برای گرفتن امتیازات مالی و اجتماعی رو به فرهنگ تملق و مدح و ثنا می آورند.

تازه به دوران رسیده های سیاسی فقط یک فرد نیستند ، بلکه در همه سطوح و شهر های مملکت پیدا و پنهان یافت میشوند ، آنگاه که به صدارت و مقام می رسند ، آقا محمد خان قاجار میشوند و چشم و دل و مغز از مردمان در می آورند ، بلاهای زمینی که مردمان در کل باید تاوانش را بدهند. اگر امروز میبینیم که بین دکترها ، مهندس ها ، هنر پیشه ها و ... متملق زیاد یافت میشود ، بدلیل این است که سال ها در پس حاکمان تازه به دوران رسیده ای هستیم که این ادبیات و فرهنگ انحرافی و بیمارگونه را ترویج می کردند.

ببینید ما چقدر شاعران مداح و هنر پیشه های ریاکار و نویسندگان متملق و دکتر و مهندس ثناگو داریم و در فرهنگ عامه هم به آنها افتخار میکینم، کسانی که خود را نماد فرهنگ و هنر می دانند، کارشان این است که شعر ها و نوشته ها ، هنر ، زندگی و عمرشان را به مدح و ثنا و تملق و ریاکاری بگذرانند ، از آن طرف هم ، قماش مسلط سیاسی بدش که نمی آید هیچ، بلکه تمام شرایط زندگی ، خانه، سفر، پاداش، حق وامتیازات را هم برای اینان فراهم میکند تا فرهنگ زشت مجیزگویی ادامه داشته باشد، حال چه کس یا کسانی مقصرند؟ حاکمان یا مردمان؟ یکی یا هردو؟ تازه به دوران رسیده هایی که قدرت ، زور و زر ، ثروت و پول در اختیارشان است و آنچه اراده میکنند فراهم میشود ، تملق تا بخواهید هست ، ریا کاری تا بخواهید از هر نوعش هست ، اینجاست که مردم در خانه کسانی دیگرند و در جامعه فردی دیگر.(مشاوره روانشناسی)

مردمی که هرروز در تفکرات خود این باور را پرورش میدهند که راه کارهای رسیدن به قدرت ، ثروت و هر آنچه نیاز دارند از این تفکر خراب تملق جویی عبور میکند ، مجبور و ناگزیر هستند که تن به این فرهنگ خراب بدهند و شاید بعضی از آنها وقت برگشت به خانه افسوس و پشیمان از این فرهنگ باشند و ولی وقتی راه حل دیگری پیدا نمی کنند به ناگزیر از صبح فردای همان روز مجبور به ادامه و حتی پاسداشت این تملق جویی و بی فرهنگی حتی میشوند و تنها خود را بازیچه دست سیاست مداران میکنند تا بتوانند اهداف خود را از این پیوستگی دنبال کنند و مدیریت خود را بر جامعه افزایش دهند.(مشاوره خانواده)

تازه به دوران رسیده های سیاسی از بودن چنین فضاهای اجتماعی عمیقا و قلبا لذت میبرند و خدایش را بخاطر این همه حماقت فرهنگی سپاسگزار است. هرچقدر به لایه های پایین تر جامعه جامعه می رویم ، می بینیم چه غوغایی از تملق وجود دارد ، تملق ها ریاکاری های سازمان یافته تر شده اند و در قالب آیین ها و مراسم و مناسک های فرهنگی و مذهبی به شدت خود را نشان می دهند.تازه به دوران رسیده های سیاسی همیشه این بلوای فرهنگی را جشن می گیرند، کافی است کمی سرتان را به دور و برتان بچرخانید.(مشاوره ازدواج)

در نهایت این مردم هستند که غرق در این ادبیات و گرفتار سیاست های سودجویانه افراد میشوند و از آنچه که حق خود است و باید به عنوان مطالبات اصلی هر فرد از جامعه و زندگی خود باشد در این گردآب تملق جویی و تملق پذیری مردم از بین میرود . باشد که روزی این رفتارها از کلیت به اقلیت و حتی از بین برود تا بتوان جامعه و زندگی بهتری بر اساس معیار های صحیح و کارآمدی فردی در انواع سطوح اجتماعی داشت.

سید حمید میرفتحی

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :