افکار سمی

10 / 10
از 1 کاربر

افکار سمی

 

شاید به این مهم توجه داشته باشید که چقدر در دادن احساس بد به خودتان مهارت دارید.شما برای راضی کردن دیگران خود را تحت تاثیر قواعد و مقررات و ضوابط سختگیرانه ای قرار می دهید و برای خود معیار های غیر واقع بینانه در نظر می گیرید.وبعد همه این کارها را می کنید تا خوب و خوشایند به حساب آیید.

اما چرا در حق خود خوبی نمی کنید و خوشایند ظاهر نمی شوید؟

بایدهای ویرانگر

بایدها آلوده و مخدوش شده است.

این ویروس که کامپیوتر ذهن شما را فاسد می کند و انواع و اقسام بایدها را به فرایند فکری شما راه می دهد مانع از آن می شود که به احساس شادی،خوشبختی،رضایت،شایستگی یا موفقیت برسید.

به جای آن شما قربانی یک کنترل دیکتاتوری زیر فشار پیوسته ذهن خود قرار گرفته اید.وقتی نمی توانید به طور کامل و صد در صد مطابق فرامین ذهن خود رفتار کنید به احساس گناه،سرزنش خود،باس و افسردگی می رسید.وقتی دیگران مطابق قواعدی که شما برای خود نوشته اید ظاهر نمی شوند احساس خشم،ناراحتی و نومیدی می کنید.جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره خانواده کمک بگیرید.

ده فرمان مهرطلب ها

شاید به درستی متوجه نباشید که چقدر به خودتان سخت می گیرید اما به ده فرمان مهرطلب ها و اشخاصی که پیوسته در اندیشه راضی کردن دیگران هستند توجه کنید.کیست که بخواهد مطابق این ده فرمان ظاهر شود و در استرس دایم به سر نبرد؟

ده فرمان مردم راضی کن ها

1-من همیشه باید مطابق خواسته ها،توقعات و نیازهای دیگران از من ظاهر شوم.

2-من باید از همه کسانی که در پیرامون من قرار دارند،چه از من تقاضای کمک بکنند یا نکنند حمایت کنم.

3-من باید همیشه به مسایل دیگران توجه کنم و برای حل این مسائل از هیچ کوششی فروگذار ننمایم.

4-من باید همیشه دیگران را مقدم بر خودم به حساب آورم.جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره ازدواج کمک بگیرید.

5-من باید همیشه خوب و خوشایند باشم و هرگز احساسات کسی جریحه دار نکنم.

6-من نباید هرگز به کسی نه بگویم باید به همه خواست های آنها را از من جواب مثبت بدهم.

7-من هرگز نباید کسی را نومید کنم یا خواسته او را به زمین بگذارم.

8-من همیشه باید شاد باشم و هرگز نباید احساسات منفی ام را به دیگران نشان دهم.

9-من باید همیشه سعی کنم تا دیگران را از خود راضی نگه دارم و آنها را شاد سازم.

10-هرگز نباید با طرح نیازها و مسایلم دیگران را ناراحت کنم.

البته یک فرمان یازدهم پنهانی هم در کار است:من باید راعی به تمام عیار همه این بایدها و نبایدها باشم.

هفت باید مرگبار

1-دیگران به دلیل این همه خدمتی که به آنها می کنم باید مرا دوست بدارند و از من تشکر کنند.جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از مشاور کودک کمک بگیرید.

2-دیگران باید همیشه مرا تایید کنند و دوست بدارند زیرا برای خشنود کردن آنها به شدت تلاش می کنم.

3-دیگران هرگز نباید از من انتقاد کنند زیرا همیشه سعی دارم مطابق میل و خواسته آنها رفتا کنم.

4-دیگران باید با من مهربان باشند زیرا من با آنها به خوبی رفتار می کنم.

5-دیگران هرگز نباید مرا برنجانند و یا با من رفتار غیر منصفانه داشته باشند برای اینکه من با آنها خوب و خوشایند رفتار می کنم.

6-دیگران نباید هرگز مرا ترک کنند زیرا کاری می کنم که به من احتیاج داشته باشند.

7-دیگران هرگز نباید از من عصبانی شوند زیرا من با تمام وجود سعی می کنم از پیدا کردن اختلاف با آنها بپرهیزم و یا آنها را از خودم خشمگین نسازم.

این قوانین درباره این که دیگران چگونه باید یا نباید رفتار کنند نشانه رفتار تدافعی کسانی است که می خواهند دیگران را از خود راضی نگه دارند.تردیدی در این نیست که راضی کردن،کمک کردن و یا برآورده ساختن نیازهای دیگران به شما احساس خوبی می دهد.اما این فرمول در نهایت اشتباه و معیوب است.

برگرفته از کتاب مهرطلبی

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :