کامل گرایی در زمینه تفریح و شادی خانواده

10 / 10
از 1 کاربر

کامل گرایی در زمینه تفریح و شادی خانواده

 

این تیپ افراد کامل گرا، به کودک بازیگوشی شبیه اند که همیشه در حال سفر، تفریح و بازی است. زندگی برای آن ها بیش از حد سرگرمی و تفریح است و در موارد حاد و افراطی، عیاشی های پی در پی را به دنبال خواهد داشت.جهت کمک به رفع کودک خود از مشاوره کودک کمک بگیرید.

در دل تفریح و شادی آن ها، میزان خفیفی از روان پریشی و حالات عصبی وجود دارد. در واقع، فرد آن گونه که باید شاد نیست و شادی و تفریح او برای فرار از واقعیت های زندگی خواهد بود.  این فرد می خواهد که لذت را در اوج تجربه کند. به همین دلیل، هر کاری می کند تا شاد باشد. گاه برای تجربه اوج لذت به داروهای روان گردان پناه می برد و از هر گونه ابرازی استفاده می کند تا شرایط خلسه شادی را فراهم آورد. به عقیده او، دنیا دو روز است، پس خیلی احمقانه به نظر می رسد که آدمی بخواهد مثل خر کار کند یا غصه بخورد! او همه چیز را در بزن و بکوب، میهمانی، سفرهای تفریحی، مشروبات الکلی و هر اقدام دیگری می بیند که او را برای ساعات و حتی لحظاتی از واقعیت های این دنیا خلاص کند. کامل گرایان این حوزه، در رفتارهای خود، اشکال متفاوتی را به نمایش می گذارند؛ برای مثال، مردی را در نظر بگیرید که باید در ابتدا به کار و زندگی خود اهمیت دهد؛ اما او پرداختن به تفریح، سفر شمال و رفتن به خارج از کشور را در اولویت کارهای خود قرار می دهد. این روند ادامه می یابد؛ اما کودک بازیگوش مرد یا زن کامل گرا با این تفریحات هم ارضا نمی شود و باز هم بیشتر می خواهد؛ حتی اگر به حد اشباع برسد. در واقع، او می خواهد که با تفریح و سرگرمی خود را خفه کند! جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره خانواده کمک بگیرید.

تفریح قسمتی از زندگی هر انسانی است و باید به آن پرداخته شود؛ اما فرد کامل گرا این سبک و شیوه زندگی را برای فرار از درد و رنج های درونی خود انتخاب می کند. کار مفید او در زندگی فقط همین شادی های پی درپی و افراطی اش است؛ تا حدی که حتی در میان دوست و فامیل هم شهره می شود. همه او را مرد یا زنی لذت طلب و عیاش می دانند که فقط به فکر خوشگذرانی است. اگر اهل ادبیات باشد، به طور مثال برخی اشعار خیام را در توجیه رفتارهای خود بیان می کند و در واقع از این ادبیات سوءاستفاده می کند. او ناخودآگاه در مسیری قرار دارد که عصبیت بر آن حاکم است و دیگر اختیاری در اداره شادی های افراطی خود ندارد. او همیشه در حال تدارک تفریح و پرداختن به شادی است. پول دارد و دست خودش نیست. برای همین هر شب میهمانی، پارتی و جشن برگزار می کند؛ زیرا گویی به خودش قول داده که از شادی و تفریح چیزی کم نگذارد. جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره ازدواج کمک بگیرید.

 

درجات:

کمال گرایانه خفیف ( 1 تا 60 ): این طیف افراد از یک تا شصت درصد را چوشش می دهند و گرایشی کمال گرایانه دارند. البته اکثر انسان ها، دوست دارند به بهترین شکل خوش بگذرانند و این کار مطلوب است، زیرا این امر نیاز هر انسانی است و فرد باید درصدی از اوقات خود را به فراغت بگذراند.

کمال گرایانه شدید ( 60 تا 100 ): اما طیفی از افراد عصبی که روحیه کامل گرایانه دارند به سمت رفتارهای عیاشانه حرکت می کنند و تمامی پول و ثروتشان را صرف تفریحات و سفرهای افراطی می کنند. برای افراد کمال گرا، هر گونه تفریحی باید با معیار تعادل سنجیده شود؛ ولی فرد کامل گرا به طرزی عجیب نیازمند انواع و اقسام کلکسیون های شادی و خوشی عیاشانه است. او باور دارد که باید همه چیز سفر و تفریحاتش بدون نقص برگزار  گردد.

 

دیدگاه بالغانه ( کمال گرایانه )

هر فرد بالغ و کمال گرا، به اصل تعادل در تفریح و شادی باور دارد و هر آنچه از معیار تعادل خارج شود از نظر وی، با عقلانیت منافات دارد. تفریح و شادی کردن، نباید با عصبیت و سخت گیری آن چنانی همراه باشد. انسان بالغ و کمال گرا تا حدی به خوشگذرانی احترام می گذارد که نشانه های فرد عصبی در او بروز نکند؛ برای مثال، او برای تفریح خانواده اش را فدا نمی کند یا به انواع مواد مخدر و نوشیدنی ها پناه نمی آورد.

 

خلاصه کامل گرایی در زمینه تفریح و شادی

1ـ فرد کامل گرا در حوزه نشاط، سرگرمی و شادی و سفر، قوانین من در آوردی و خود ساخته ای دارد.

2ـ این افراد، در حوزه عیاشی و شادی افراطی شان تفکری کاملاً فانتزی و ایده آلیست دارند.

3ـ این افراد روی نظرات عیاشانه خود، اصرار عصبی و تعصبی خاص دارند.

4ـ این افراد در حوزه سفرکردن، شادی کردن و تفریحات درگیر انواع شک و تردیدها هستند.

5ـ آن ها سفرهای عیاشانه و عیاشی های خود را بیش از حد بزرگ، مهم و خاص می دانند و به آن ها رنگ و لعاب می دهند.

6ـ این افراد به سرعت از یک شیوه خوشگذرانی به سراغ شیوه ای دیگر می روند.

7ـ این افراد، درصد زیادی از اضطرابشان را با خوشگذرانی و عیاشی پوشش می دهند.

8ـ این طیف افراد، در ذهن خود دارای احساسات متضاد و عصبی اند.

9ـ این طیف افراد به طور معمول از شرایط خود ناراضی اند و معتقدند که به معنای خاص لذت نبرده اند.

10ـ این طیف افراد همیشه می خواهند درخوشگذرانی و عیاشی باشند و در این زمینه جزءعالی ترین ها، بهترین ها و اولین ها قرار بگیرند.

برگرفته از کتاب کمال گرایی یا کامل گرایی

 

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :