کودک و نوجوان


کودکان و نوجوانان سرمایه های زندگانی هستند. این دوران، دوران شکل گیری شخصیت انسان میباشد. آگاهی پدران و مادران، روشهای تربیت و تنبیه آنان، تشویق و آموزش به کودکان نیازمند کسب مهارتهای ارتباطی با آنان می باشد که با مشاوره و راهنمایی گرفتن از متخصصان میسر میگردد.در مرکز مشاوره گروه همراه می توانید با بهره مندی از متخصصان مجرب ما در زمینه مشاوره کودک و نوجوان آگاهی و مهارت لازم را در ارتباط با فرزندان کسب نمایید.

123مجموع 42 مقاله
123مجموع 42 مقاله