آزمون های بالینی

10 / 10
از 1 کاربر

آزمون های بالینی

 

این آزمون ها عبارتند از:

آزمون شماره 1: آیا زندگی شخصی شما منبع استرس است؟

آزمون شماره 2: مقیاس ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده

 آزمون شماره 3: مقیاس عزت نفس روزنبرگ

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :