دکتر زینت خضری

8 / 10
از 16 کاربر

به نام او که قادر است سرنوشت بندگانش را تغییر دهد ....

 

 " آینده از آن کسانی است که شهامت تغییر را داشته باشند "

 

 

 دکتر زینت خضری

 

 • دکتری تخصصی روانشناسی
 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران

 

دوره های تخصصی آموزشی

 

 •  ارزیابی،مصاحبه،تشخیص و درمان اختلالات اضطراب
 •  ارزیابی،مصاحبه،تشخیص و درمان اختلالات وسواس
 •  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  ACT
 •  درمان های هیجان مدار   EFT    
 •  مهارت فرزندپروری
 •  تکنیک های زوج درمانی
 •  ایماگوتراپی  

 

سوابق پژوهشی

 

 •  رابطه حمایت اجتماعی ،رضایت زناشویی و منبع کنترل با استرس ناباروری  زوجین نابارور
 •  اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر خود تمایزیافتگی اختلال شخصیت وابسته
 •  اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
 •  رابطه بین عزت نفس و میزان پرخاشگری ورزشکاران بوکس
 •  اثربخشی مهارت های اجتماعی بر کاهش رفتار قربانی دانش آموزان
 •  اثربخشی مهارت های اجتماعی بر افزایش رفتارپسندیده اجتماعی کودکان کم توان ذهنی

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :