سیده نجمه نوربخش

9 / 10
از 4 کاربر

سیده نجمه نوربخش

 

سوابق تحصیلی

- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران

 

سوابق شغلی و بالینی

- مشاوره و رواندرمانی در کلینیک های تهران از سال 87 تا کنون

- نوروتراپی، درمان نوروفیدبک و بیوفیدبک از سال 92 تا کنون

- کارورزی در بیمارستان اعصاب و روان ارتش به مدت 4 ماه، بهار و تابستان 89

 

سوابق پژوهشی و مقالات علمی

Seyedeh NajmehNoorbakhsh. Mohammad AliBesharat.JamilehZarei. Emotional intelligence and coping styles with stress (2010). Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 5, 2010, Pages 818-822. لینک دریافت مقاله https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281001565X

- سیده نجمه نوربخش؛ محمد علی بشارت؛ رضا رستمی (1391). نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد. روان شناسی بالینی سال چهارم پاییز 1391 شماره 3 (پیاپی 15) http://www.ensani.ir/fa/content/317664/default.aspx لینک دریافت مقاله

- سیده نجمه نوربخش؛ محمد علی بشارت؛ رضا رستمی (1393) نقش تعدیل کننده ناگویی هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال-های مصرف مواد، پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال نهم بهار 1393 شماره 33 http://www.ensani.ir/fa/content/350260/default.aspx لینک دریافت مقاله

- ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی ترکیه WCPCG- 2010

 

سوابق آموزشی

- مدرس بیش از 20 دوره کارگاه نوروفیدبک عمومی و پیشرفته ویژه روانشناسان، پزشکان و کارشناسان حوزه سلامت در موسسه پرتو دانش تهران

- مدرس کارگاه نوروفیدبک مازتدران، قائمشهر. تابستان 96

- مدرس کارگاه نوروفیدبک مشهد. زمستان 96

- آموزش والدین  ADHD بیش فعالی، کمبود توجه. علامت ها، نحوه ارخورد با کودک و شیوه های درمان

 

گواهینامه های دوره های تخصصی و کنفرانس های علمی

- گواهینامه شرکت در دوره زوج درمانی سیستمی رفتاری. دانشگاه تهران 1391

- گواهی درمان تعارضات زناشویی. دانشگاه تهران 1390

- گواهی درمان نگهدارنده با متادون MMT انستیتو علوم رفتاری تهران 1393

- گواهینامه درمان اعتیاد. دانشگاه تهران 1388

- گواهینامه بین المللی نوروفیدبک عمومی. دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران 1392

- گواهینامه بین المللی نوروفیدبک پیشرفنه. دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران 1392

- نمره ممتاز درمان شناخنی رفتاری. دانشگاه تهران 1388

- گواهی شرکت در کنفرانس بین المللی ترکیه WCPCG- 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :