صمیمیت زمانی

10 / 10
از 1 کاربر

صمیمیت زمانی

 

بعد آخر صمیمیت،یعنی زمان را با پاسخ به سه پرسش زیر بسنجید.

مدت زمانی که طول شبانه روز با همسرتان می گذرانید در نظر بگیرید.

1- مقدار زمانی را که در حال حاضر با همسرتان می گذرانید برای داشتن صمیمیتی که در روابط خود طالب آن هستید،کافی است؟

                    بلی                                              خیر  

2- کمترین زمانی را که در طول شبانه روز برای دستیابی به احساس صمیمیت با همسرتان لازم دارید چقدر است؟

                    ساعت -----                                    دقیقه -------

3- شما فکر می کنید چقدر زمان بر حسب ساعت باید با همسرتان بگذرانید تا اینکه احساس کنید نیاز های شما برای ایجاد صمیمیت به طور کامل ارضا شده است؟

                     ساعت ----                                      دقیقه -------

 

نمره گذاری

 

1ـ نمره هر سوال را مشخص کنید

2ـ مجموع نمرات را محاسبه کرده و در عدد 3 ضرب نمائید.

3ـ نمرات 48 -15 صمیمیت خیلی پایین

4ـ نمرات 105-49 صمیمیت متوسط

5ـ نمرات150 – 105 صمیمیت خوب و عالی می باشد

اگر فردی مجموع نمرات خود و همسرش صمیمیت متوسط و پائین تر از متوسط می باشد نیاز به آموزش و یادگیری مهارت های افزایش صمیمیت را دارا می باشد تا بتواند از بودن با همسر لذت برده و زندگی زناشویی خوبی داشته باشد.

 

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :