مقیاس عزت نفس روزنبرگ

10 / 10
از 1 کاربر

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

 

هر یک از عبارتهای زیر را با دقت بخوانید.به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند پاسخ " موافق" و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند،پاسخ " مخالف" بدهید.

 

موافق        مخالف

                                                                                                                                  

1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم،حداقل مساوی با دیگران -------------------------------------                   

2- احساس میکنم چند ویژگی خوب دارم --------------------------------------------------------------               

3- می توانم به خوبی اکثر مردم،کارها را انجام دهم ---------------------------------------------------              

4- نسبت به خود نگرش مثبت دارم -------------------------------------------------------------------            

5- به طور کلی،از خودم راضی هستم ----------------------------------------------------------------             

6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آنها افتخار کنم ---------------------------------------------             

7- با در نظر گرفتن همه چیز،معمولاً فکر می کنم شکست خورده ام -----------------------------------             

8- ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قایل می شدم ------------------------------------------          

 9- گاهی احساس می کنم بی فایده هستم ----------------------------------------------------

10- گاهی فکر می کنم اصلاً نمی توانم کاری انجام دهم -----------------------------------------------               

 

                                                                                                                  جمع کل نمرات   -----

 

 

 

نمره گذاری

پاسخ موافق به هر یک از عبارت های 1 تا 5، 1+ دریافت می کند؛

پاسخ مخالف به هر یک از عبارت های 1 تا 5، 1- دریافت می کند؛

پاسخ موافق به هر یک از از عبارت های 6 تا 10،1- دریافت می کند؛

پاسخ مخالف به هر یک از عبارت های 6 تا 10، 1+ دریافت می کند.

 

 

تفسیر نتایج

جمع جبری کل نمرات را به دست می آوریم.نمره ی بالا تر از صفر نشان دهنده ی عزت نفس بالا و نمره ی کمتر از صفر نشان دهنده ی عزت نفس پایین است. نمره ی 10+ نشان دهنده ی عزت نفس خیلی بالا و نمره ی 10- نشان دهنده ی عزت نفس خیلی پایین است.بنابراین،هرچه نمره بالاتر باشد،به همان اندازه سطح عزت نفس بالاتر خواهد بود و برعکس.

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :