خودتان را در خانواده دست کم نگیرید

10 / 10
از 1 کاربر

خودتان را در خانواده دست کم نگیرید

 

رها شدن از اضطراب به بیش از آنچه تاکنون با شما در میان گذاشتم نیاز دارد. باید برای رسیدن به موفقیت آماده شوید. باید در خود سرمایه گذاری کنید. اجازه بدهید حدس بزنم. زندگی شما پراز استرس است. همه چیز به سرعت اتفاق می افتد. عواملی هستند که بدور از کنترل شما هستند و این بر شدت اضطراب شما می افزاید. همه چیز در زندگی شما سرعت می گیرد. جهت پیشگیری از مشکلات خانواده ازمشاوره خانواده کمک بگیرید.

 

به خود زنگ استراحتی بدهید.

در واقع باید به خود زنگ استراحتهای فراوان بدهید. شما باید همه روزه به خود زنگ استراحت بدهید. این را می دانم. حرف احمقانه ای است. درست است؟ یکی از نکات مهم درباره اضطراب این است که هرگز در خلا اتفاق نمی افتد. اگر شما کسی هستید که زیاد نگران می شوید، به خصوص اگر نگران کارهای ناتمام خود می شوید، وقتی آن کارها به اتمام نمی رسند احساس گناه می کنید.

احساس گناه چیز بسیار بدی است. احساس گناه بر شدت دشواریها می افزاید.

بسیار خوب، به زمان استراحتها برگردیم. اگر بگویم زمان استراحت به خود دادن و کارهای خوب و خوشایند انجام دادن تلف کردن وقت نیست، شما چه می گویید؟ اگر بگویم این هم برای خود بهره وری دارد، چه می گویید؟ اگر بگویم یکی از مولدترین کارهایی است که می توانید بکنید، چه می گویید؟ این یک واقعیت است. اما با وقت استراحت به خود دادن در آینده خود سرمایه گذاری می کنید.جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره ازدواج کمک بگیرید.

با سرمایه گذاری کردن در خود به خود فرصتی می دهید که باطری های خود را شارژ کنید. من در ادامۀ مطلب بیشتر درباره انواع استراحتها حرف می زنم و توضیح می دهم که چگونه می توانید از آن به سود خود استفاده کنید.

بسیار خوب، کدام زنگ تنفس و کدام زنگ استراحت؟ این بستگی دارد. چیست که باطری های شما را از نو شارژ می کند؟ بعضیها برای شارژ کردن انرژی خود به رستوران می روند و نوشابه ای می نوشند. من برای شارژ شدن بازیهای ویدیویی می کنم. جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از مشاوره کودک کمک بگیرید.

راه دیگری که می توانید با خود مهربان تر باشید این است که در ذهن خود با خود مهربان تر باشید. می توانید در جایی یا روی آینه بنویسید:

 

* من می توانم اشتباه کنم.

* من می توانم در مواقعی حالم خوب باشد.

* اضطراب دشمن من است.

* من این احساسات را دوست ندارم اما آنها به من آسیبی نمی رسانند.

* من حالم خوب است.  

 

برگرفته از کتاب روانشناختی خودیار

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :