حرف بزنید و از کوره در نروید

حرف بزنید و از کوره در نروید

حرف بزنید و از کوره در نروید ابراز وجود کاری مهم و آموختنی است زیرا روش های جدید انتخابی ما از نظر عاطفی ممکن اسن تهدیدی برای دیگران باشد. برای بیان خشم دو راه وجود دارد: روش سازنده و روش […]

ادامه مطلب

شهامت داشته باشید

شهامت داشته باشید

شهامت داشته باشید شهامت میل به انجام کاری حتی در موقع ترس است.اگر برای مدت زمان مدیدی از نظر عاطفی به دیگران وابسته بوده ایم تصمیمات مستقل گرفتن درباره ی زندگی خودمان و پذیرفتن این خطر که مورد تایید دیگران […]

ادامه مطلب

اسرار پیروزی در همه رقابت ها

اسرار پیروزی در همه رقابت ها

اسرار پیروزی در کلیه رقابت ها  چه در مبارزه فکری و چه در نبرد، استراتژی های موثر برای پیروزی یکسان می باشند. دلیل این امر این است که نتیجه همه نبردها ابتدا در ذهن تعیین می شود یعنی، ابتدا در […]

ادامه مطلب

اضطراب و ترس و تشخیص و مشاوره درمان اضطراب

اضطراب روش های نگاه کردن به ترس ترس بخش مهمی از سیستم هدایت درونی ماست که از ما در مقابل چیزی که خطرناک کی انگاریم محافظت می کند.شما را از دویدن به میان ترافیک باز می دارد.با این حال اگر […]

ادامه مطلب

توجه به خشم و تشخیص افکار و احساسات

توجه به خشم و تشخیص افکار و احساسات

توجه به خشم همراه با پذیرش  شما هدیه را هرچه باشد، می پذیرید و معنای پذیرش همین است. پذیرش خشم یعنی تشخیص افکار و احساسات خشم آلود ( ایجاد فضایی درونتان برای آن ها ) و ادامه کار، بدون آن […]

ادامه مطلب

خود‌باوری چیست؟

خود باوری چیست؟

مفهوم خود باوری چیست؟ باورها واندیشه ها، احساسات و رفتارهای ما را می سازند! چرا بسیاری از انسان ها، با وجود موفقیت های فراوان، هرگز از زندگی خود احساس رضایت نمی کنند واز خوشحالی واقعی بی بهره اند؟ خودباوری هرکسی، […]

ادامه مطلب

مفهوم افکار سمی چیست؟

مفهوم افکار سمی چیست؟

معنی و مفهوم افکار سمی چیست؟!  شاید به این مهم توجه داشته باشید که چقدر در دادن احساس بد به خودتان مهارت دارید.شما برای راضی کردن دیگران خود را تحت تاثیر قواعد و مقررات و ضوابط سختگیرانه ای قرار می […]

ادامه مطلب

کار درونی انجام ندهید

کار درونی انجام ندهید

کار درونی نکردن  ما معمولا دستیابی به هدف را یک فرایند بیرونی می دانیم.در حال حاضر در نقطه “الف”هستیم و می خواهیم به نقطه “ب”برسیم.با این که تغییرات بیرونی را صورت می دهیم باید به یاد داشته باشیم که دستیابی […]

ادامه مطلب
برای دریافت مشاوره و رزور نوبت با کارشناسان ما تماس بگیرید!تماس با ما
+
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید