Currently browsing: روانشناسی

راهکارهای روانشناسی برای مقابله با استرس کرونا

راهکارهای روانشناسی برای مقابله با استرس کرونا

همه‌روزه با بمباران اطلاعات مربوط به آمار تعداد مبتلایان، بهبودیافتگان و فوتی‌های ناشی از این بیماری از زبان مردم، رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم. بنابر اعلام مشاورانه، این روزها در فضای مجازی، بین مردم، اخبار و رسانه‌ها از […]

ادامه مطلب

حرف بزنید و از کوره در نروید

حرف بزنید و از کوره در نروید

حرف بزنید و از کوره در نروید ابراز وجود کاری مهم و آموختنی است زیرا روش های جدید انتخابی ما از نظر عاطفی ممکن اسن تهدیدی برای دیگران باشد. برای بیان خشم دو راه وجود دارد: روش سازنده و روش […]

ادامه مطلب

شهامت داشته باشید

شهامت داشته باشید

شهامت داشته باشید شهامت میل به انجام کاری حتی در موقع ترس است.اگر برای مدت زمان مدیدی از نظر عاطفی به دیگران وابسته بوده ایم تصمیمات مستقل گرفتن درباره ی زندگی خودمان و پذیرفتن این خطر که مورد تایید دیگران […]

ادامه مطلب

اسرار پیروزی در همه رقابت ها

اسرار پیروزی در همه رقابت ها

اسرار پیروزی در کلیه رقابت ها  چه در مبارزه فکری و چه در نبرد، استراتژی های موثر برای پیروزی یکسان می باشند. دلیل این امر این است که نتیجه همه نبردها ابتدا در ذهن تعیین می شود یعنی، ابتدا در […]

ادامه مطلب

اضطراب، ترس و مشاوره درمان اضطراب

اضطراب و ترس

اضطراب، ترس و مشاوره درمان اضطراب روش های نگاه کردن به ترس ترس بخش مهمی از سیستم هدایت درونی ماست که از ما در مقابل چیزی که خطرناک کی انگاریم محافظت می کند.شما را از دویدن به میان ترافیک باز […]

ادامه مطلب

خود‌باوری چیست؟

خود باوری چیست؟

مفهوم خود باوری چیست؟ باورها واندیشه ها، احساسات و رفتارهای ما را می سازند! چرا بسیاری از انسان ها، با وجود موفقیت های فراوان، هرگز از زندگی خود احساس رضایت نمی کنند واز خوشحالی واقعی بی بهره اند؟ خودباوری هرکسی، […]

ادامه مطلب

مفهوم افکار سمی چیست؟

مفهوم افکار سمی چیست؟

معنی و مفهوم افکار سمی چیست؟!  شاید به این مهم توجه داشته باشید که چقدر در دادن احساس بد به خودتان مهارت دارید.شما برای راضی کردن دیگران خود را تحت تاثیر قواعد و مقررات و ضوابط سختگیرانه ای قرار می […]

ادامه مطلب

اجزای خودآگاهی

اجزای خود آگاهی

اجزای خودآگاهی   شناخت ویژگی های جسمانی: شناخت ویژگی های جسمانی از عوامل موثر در شناخت خود است.هریک از ما برخی از ویژگی های ظاهر خود را مثبت و برخی دیگر را منفی ارزیابی می کنیم. برخی را قابل تغییر […]

ادامه مطلب
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید