تیپ شخصیتی ENFJ

تیپ شخصیتی ENFJ

تیپ شخصیتی ENFJ | قهرمان برون گرا – شهودی – احساسی – قضاوتی معرفی تیپ شخصیتی ENFJ قهرمانان رهبرانی بالفطره و سرشار از عشق و شور و جذبه هستند. این شخصیت‌ها که حدود دو درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی INFP | میانجی‌ درون گرا – شهودی – احساسی – ادراکی معرفی تیپ شخصیتی INFP افراد با تیپ شخصیتی INFP آرمانگرایانی واقعی هستند. آنها همیشه به دنبال نشانه‌هایی از خوبی در حتی بدترین افراد و حوادث می‌گردند و […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی INFJ

تیپ شخصیتی INFJ

تیپ شخصیتی INFJ | حامی درون گرا – شهودی – احساسی – قضاوتی معرفی تیپ شخصیتی INFJ گونه شخصیتی حامی بسیار نادر است و کمتر از یک درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهد. با وجود این، آنها جای پای خود […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ESFJ

تیپ ESFJ

تیپ شخصیتی ESFJ | مشاور برون گرا – حسی – احساسی – قضاوتی معرفی تیپ شخصیتی ESFJ افراد دارای تیپ شخصیت ESFJ پرطرفدار هستند. این گونه شخصیتی بسیار رایج است و تا دوازده درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد. مشاوران در […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ESTJ

تیپ ESTJ

تیپ شخصیتی ESTJ | مجری برون گرا – حسی – منطقی– قضاوتی معرفی تیپ شخصیتی ESTJ مجریان نمایندگان سنت و نظم هستند و از درک خود در مورد امور درست، نادرست و قابل قبول اجتماع برای گردهم آوردن خانواده‌ها و […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ISFJ

تیپ ISFJ

تیپ شخصیتی ISFJ | مدافع درون گرا – حسی – احساسی – قضاوتی معرفی تیپ شخصیتی ISFJ گونه شخصیتی مدافع کاملاً منحصر به فرد است، زیرا بسیاری از کیفیت‌های آن از تعریف صفات فردی‌اش سرپیچی می‌کند. هرچند مدافعان اهل همدلی […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ | تدارکاتچی درون گرا – حسی – منطقی – قضاوتی معرفی تیپ شخصیتی ISTJ تصور می‌شود که گونه شخصیتی تدارکاتچی فراوان‌ترین گونه بوده و حدود 13% از جمعیت را تشکیل دهد. ویژگی‌های معرف تدارکاتچیان یعنی صداقت، منطق […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ISTP

تیپ شخصیتی ISTP

تیپ شخصیتی ISTP | پیشه ور درون گرا – حسی – منطقی – ادراکی معرفی تیپ شخصیتی ISTP پیشه وران عاشق اکتشاف با دست و چشم خود، لمس کردن و بررسی کردن جهان اطراف با عقل محض و روحیه کنجکاوی […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ISFP

تیپ شخصیتی ISFP

تیپ شخصیتی ISFP | ماجراجو درون گرا – حسی – احساسی – ادراکی معرفی تیپ شخصیتی ISFP شخصیت ماجراجو هنرمندانی واقعی هستند، اما نه لزوماً به معنای متداول کلمه و اینکه در فضای باز به نقاشی مناظر مشغول باشند. اگرچه […]

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی ESFP | سرگرم کننده برون گرا – حسی – احساسی – ادراکی معرفی تیپ شخصیتی ESFP اگر کسی را بتوان یافت که خود به خود به رقص و آواز بپردازد، تیپ شخصیتی وی ESFP یا سرگرم‌کننده است. سرگرم‌کنندگان […]

ادامه مطلب
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید