تست مقیاس عزت نفس

آزمون  تست مقیاس عزت نفس

احساس می کنم انسان با ارزشی هستم

احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم.

می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.

نسبت به خودم نگرش مثبت دارم.

به طور کلی، از خودم راضی هستم.

احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آنها افتخار کنم.

با در نظر گرفتن همه چیزها، فکر می کنم که شکست خورده ام.

ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خود قائل می شدم.

گاهی احساس می کنم بی فایده هستم.

گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم.

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت