تست مقیاس عشق

آزمون  تست مقیاس عشق

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
1.گاهی احساس می کنم که نمی توانم افکارم را کنترل کنم، همیشه به فکر او هستم.

2.وقتی می خواهم کاری انجام دهم تا او خوشحال شود، احساس خوشحالی می کنم.

3.دوست دارم با او باشم نه با هر فرد دیگر.

4.فکر این که او عاشق فرد دیگری شود، حسادتم را بر می انگیزد.

5.به شدت می خواهم که درباره او همه چیز را بدانم.

6. اگر او مرا ترک کند به شدت ناراحت خواهم شد.

7. از هر جهت او را می خواهم، جسمی، هیجانی و ذهنی.

8. برای محبت او اشتهای سیری ناپذیری دارم.

9. او برای من، همسر ایده آلی است.

10. وقتی به من دست می زند، تمام وجودم به لرزه در می آید.

11. او به طور دائم در افکار من حضور دارد.

12. دوست دارم که او درباره من همه چیز را بداند، افکار، الزام ها و امیدها.

13. به شدت می خواهم ویژگی هایی داشته باشم که او دوست دارد.

14. خیلی جذب او شده ام.

15. در ارتباط با او، وقتی مسائل خوب پیش نمی رود، به شدت افسرده می شوم.

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت