انواع تیپ‌های شخصیت

10 / 10
از 1 کاربر

انواع تیپ‌های شخصیت

تیپ مایرز – بریگز چهار بعد شخصیت انسان را مشخص می سازد . هر کدام از آنها با جنبه‌ی مهمی از زندگی و شغل در رابطه هستند، از این رو شناخت تیپ های شخصیتی به ما کمک می کند تا رفتار خود و دیگران را بهتر بشناسیم . این ابعاد شخصیتی برحسب چگونگی دریافت انرژی ، جمع آوری اطلاعات ، نحوه تصمیم گیری و طرز زندگی به ترتیب به چهار بعد شخصیتی تقسیم بندی می شوند .

چهار بعد شخصیتی

1. برون گرا – درون گرا

2. حسی – شهودی

3. فکری – احساسی

4. با ساختار – منعطف

 

1- برون گرا در برابر درون گرا

اولین بعد شخصیتی اختصاص به دریافت انرژی از دنیای بیرون دارد . برون گرا ها (E) بیشتر انرژی خود را از بیرون می گیرند . در مقابل افراد درون گرا (I) انرژی خود را درون خود تامین می کنند .به طور معمول افراد یا در قسمت ( طیف ) برون گرا قرار می گیرند یا درون گرا و برخی هم بینابین هستند .

2- حسی در برابر شهودی

دومین بعد شخصیتی به نحوه ی جمع آوری اطلاعات فرد اختصاص دارد . آنها که حسی (S) هستند به اطلاعات دریافتی از طریق حواس پنج گانه ( دیدن – شنیدن و ...) توجه دارند . برای آنها آن چیزی اهمیت دارد که با حواس قابل درک باشد . مثلا اگر برای آنها یک مکانی را توضیح بدهید ، تا نبیند یا لمس نکند اهمیتی به آن نمی دهد ، اما افراد شهودی (N) برعکس افراد حسی (S) ، بیشتر از حس ششم خود کمک می گیرند و در واقع به آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد یا انجام شود توجه بیشتری دارند و خود را محدود به حواس پنج گانه نمی کنند .

3- فکری بودن دربرابر احساسی بودن

سومین بعد شخصیتی به طرز تصمیم گیری افراد بر می گردد . افرادی که فکری بودن (T) را ترجیح می دهند تصمیماتی که می گیرند منطقی ، عینی و همراه با تفکر است ، ولی افرادی که احساسی (F) هستند در تصمیم گیری ، به احساسات و ارزش های شخصی بیشتر اهمیت می دهند تا منطق و تفکر و در حقیقت تصمیمات احساسی می گیرند .

4- با ساختار در برابر منعطف

چهارمین بعد شخصیتی به سبک و طرز زندگی افراد بر می گردد . افراد با ساختار (J) ، بیشتر در چهار چوب کار می کنند ، مقید به برنامه ریزی هستند و طبق برنامه پیش می روند ، ولی افراد منعطف (P) در کارهای خود انعطاف بیشتری نشان می دهند و زیاد تابع برنامه ریزی نیستند . ممکن است چند کار را باهم انجام دهند اما افراد با ساختار (J) ترجیح می دهند تا یک کار را تمام نکردند سراغ کار دیگری نروند .

برگرفته از کتاب با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم ؟

 

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

جهت گرفتن وقت مشاوره و هماهنگی برای حضور در مرکز و کلاس های مشاوره و همچنین مشاوره تلفنی و آنلاین روانشناسی می توانید از طریق شماره های زیر اقدام نمایید.

تلفن های تماس مرکز مشاوره:
22383846 - 021
22383568 - 021

خدمات مرکز مشاوره گروه همراه شامل: 

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

مشاوره روانشناسی

مشاوره کودک

مرکز مشاوره در سعادت آباد

واقع شده است

و شما می توانید حضوری نیز جهت مشاوره های خانواده و ازدواج و همچنین مشاوره برای کودک و نوجوان ، مراجعه نمایید.