واکنش مردها نسبت به صحبت خانم ها

10 / 10
از 1 کاربر

واکنش مردها نسبت به صحبت خانم ها

 

وقتی زنان درباره ی مشکلات خود حرف می زنند مردها اغلب مقاومت می کنند.مرد فرض را بر این می گذارد که زن از آن رو که او را مسئول قلمداد می کند درباره مسایل خود حرف می زند.هرچه درباره ی مسایل بیشتری صحبت شود،به همان نسبت مرد بیشتر خود را مظان سرزنش می بیند.او متوجه نیست که زن برای رسیدن به احساس بهتر با او حرف می زند و نمی داند که اگر مرد صرفاً گوش بدهد،موجب امتنان او خواهد بود. جهت پیشگیری از مشکلات خانوادگی از مشاوره خانواده کمک بگیرید.

مریخی ها تنها به دو دلیل در برابر مسائل خود حرف می زنند: یا قصد سرزنش دارند یا خواهان توصیه و راهنمایی هستند.وقتی زنی ناراحت می شود،مرد فرض را بر این می گذارد که مورد سرزنش واقع شده است و اگر ناراحتی زن از حدی کمتر باشد،مرد فرض را بر این می گذارد که زن خواهان توصیه و راهنمایی است.

اگر مرد فرض را بر این بگذارد که زن تقاضای راهنمایی دارد، کلاه همه چیز دانی خود را بر سر می گذارد تا مسائل زن را حل و فصل کند .اما اگر احساس کند که زن قصد سرزنش او را دارد ،در این صورت شمشیرش را از غلاف بیرون می کشد تا در برابر حمله از خود دفاع کند.در هر دو صورت گوش دادن برای مرد دشوار می شود.

اگر مرد راه حلی پیشنهاد کند،زن به صحبت خود ادامه می دهد و پای مسائل دیگری را به میان می کشد.مرد با چند راهنمایی انتظار دارد که زن احساس بهتری پیدا کند زیرا وقتی مریخی ها به راه حل می رسند احساس بهتری پیدا می کنند،مشروط برآنکه متقاضی راه حل شده باشند.وقتی زن احساس بهتری پیدا نمی کند مرد احساس می کند که راهنمایی های او مورد قبول واقع نشده است و از این رو احساس قدرنشناسی می کند.

از سوی دیگر،مردی که احساس کند مورد حمله قرار گرفته است در مقام دفاع از خود بر می آید.او به این نتیجه می رسد اگر بیشتر توضیح بدهد زن از سرزنش کردن او دست برمی دارد.او متوجه نیست که زن به توضیحات او نیاز ندارد.اما هرچه مرد بیشتر از خود دفاع کند به شدت ناراحتی زن اضافه می شود.زن می خواهد مرد احساسات او را درک کند و به او اجازه دهد تا به مسائل بیشتری اشاره داشته باشد.اگر مرد عاقل باشد و صرفاً گوش فرا دهد در این صورت چند لحظه بعد از آنکه زن به شکایت از او حرف می زند،موضوع را عوض می کندو درباره مسائل دیگر هم حرف می زند.

مردان اگر نتوانند مشکلات زنان را حل و فصل کنند ناراحت می شوند.مثلاً وقتی زنی احساس می کند که زیر فشار قرارداد ممکن است به شکایت بگوید:

- " به اندازه کافی حقوق نمی گیرم"

- " عمه لویس مرتب بیمار می شود."

- "خانه ی ما  به اندازه کافی بزرگ نیست."

- " چه فصل کم آبی ، کمی می خواهد باران ببارد؟"

- " تقریباً در حساب بانکی ما پول باقی نمانده است."

ممکن است زن از هریک از این عبارات برای بیان نگرانی ها ، دلسردی ها و ناراحتی هایش حرف بزند.او احتمالاً می داند از کسی در این زمینه ها کاری ساخته نیست.اما برای رسیدن به احساس بهتر نیاز دارد که درباره آن ها حرف بزند.اگر مرد به سخنان او گوش دهد و نسبت به نگرانی ها با او همدردی کند زن احساس بهتری پیدا می کند.اما این امکان وجود دارد که زن شوهرش را با حرف های خود ناراحت کند،مگر آنکه شوهر بداند که زنش با صحبت می خواهد از شدت ناراحتی خود بکاهد. جهت پیشگیری از مشکلات خانوادگی از مشاوره ازدواج کمک بگیرید. 

اگر زنان به تفصیل بیش از اندازه درباره مسایل خود حرف بزنند،شوهران آنها شکیبایی خود را از دست می دهند.مرد به اشتباه فرض را بر این می گذارد که زنش گمان می کند شوهرش باید به همه جزئیات اشراف داشته باشد .به همین دلیل است که مرد ناراحت می شود . باردیگر مرد متوجه نیست که همسرش مترصد راه حل نیست،بلکه می خواهد شوهرش به او توجه داشته باشد.

افزوده بر این گوش دادن زمانی برای مرد دشوار می شود که به اشتباه گمان می کند وقتی زنش از مسئله ای سراغ مسئله ی دیگر می رود،از یک نظم منطقی پیروی می کند.در این شرایط وقتی زن چند مسئله و مشکل خود را مطرح می کند،شوهرش به شدت ناراحت می شود زیرا نمی تواند نظمی منطقی میان سخنان زنش پیدا کند. جهت کمک به رفع مشکل کودک خود ازمشاوره کودک کمک بگیرید. 

دلیل دیگری که ممکن است مرد در برابر گوش دادن مقاومت کند این است که او مترصد حرف آخر است.او نمی تواند راه حل خود را بدون دانستن نتیجه ارائه دهد.هرچه زن بیشتر وارد جزئیات شود ،شوهر از گوش دادن خسته تر می شود.اگر شوهر بداند که زنش با حرف زدن از میزان ناراحتی خود می کاهد کمتر ناراحت می شود .اگر شوهر به خاطر داشته باشد که صحبت مفصل زنش به او احساس بهتری می دهد، خاطرش آسوده می شود .همانطور که مرد با یافتن جزئیات مربوط به راه حل مسئله احساس آرامش می کند،زن او با صحبت درباره ی جزئیات مسایلش احساس بهتری پیدا می کند.برگرفته شده از کتاب مردان مریخی،زنان ونوسی

 

 

 

همانطور که مرد با یافتن جزئیات راه حل

به آرامش خاطر می رسد،زن با شرح جزئیات

 مسائل خود احساس بهتری پیدا می کند.

 

 

 


مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :