مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق

در مواردی که زوجین با توجه به تلاش بسیاری که در بهبود روابط زناشویی خود و برقراری ارتباط سالم با کمک گرفتن از متخصص و مشاوره در امور خانوادگی نموده باشند ولیکن موثر نبوده و همچنان در جنگ و ستیز و مخالفت و لجبازی با یکدیگر باشند و امیدی به بهبود روابط خود ندارند، بهتر است اقدام به طلاق نمایند. چون از نظر علمی محیط خانوادگی باید محیطی امن و آرامش بخش برای تکامل و رشد فردی افراد آن خانواده باشد و در محیطی که مملو از استرس و عدم امنیت روانی و توأم با آسیب های جسمی و روانی باشد، نه تنها خود زوجین آسیب های جبران ناپذیری از نظر روحی و روانی و حتی جسمی خواهند دید، بلکه کودکان و فرزندان آن خانواده نیز دچار آسیب ها و مشکلات جدی روانی و عدم امنیت خواهند بود.

طلاق توافقی

طبیعتاً در چنین مواردی راهکار طلاق توافقی می تواند برای آنها بسیار مفید بوده و آنها را نجات دهد. در این خصوص و برای اقدام به این کار زوجین می بایست در کلیه امور مالی خود از جمله مهریه و نحوه پرداخت آن، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زندگی، جهیزیه و حضانت فرزندان مشترک و نفقه آنان، توافق و تعیین تکلیف نمایند. که توصیه می گردد حتما برای این کار از وکیل دادگستری بهره ببرید چرا که هم حقوق قانونی شما محفوظ می ماند هم کار سریعتر و در مدت زمان کوتاه‌تری انجام می شود.

در ادامه سایر دعاوی خانوادگی نیز مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد که در خصوص انجام امور خود و طرح آن دعاوی در دادگاه و احقاق حق خود، شما می توانید از خدمات مشاوره و دادن وکالت به وکیل دادگستری متبحر و مجرب بهره ببرید.

دعوای طلاق از طرف مرد

بموجب قانون مدنی ایران هر زمان مرد بخواهد می تواند همسر خود را بدون دلیل طلاق بدهد و لیکن باید کلیه حقوق و امور مالی متعلق به زوجه را قبل از آن پرداخت نماید. که در این رابطه با دادن دادخواست طلاق از طرف مرد، پرونده به دادگاه مربوطه جهت رسیدگی ارسال و قاضی با بررسی و تعیین حقوق مالی زوجه با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و برگزاری تشریفات داوری، رای را صادر و پس از قطعیت آن با مراجعه به دفتر رسمی طلاق، صیغه طلاق جاری می گردد.

دعوای طلاق از طرف زن

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود:
۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار به ایفا هم ممکن نباشد.
۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
۳- ابتلاء زوج به امراض صعب لاعلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با
مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود. یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مصری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰- در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

دعوای حقوقی مطالبه نفقه و شکایت کیفری ترک انفاق

در عقد نکاح دائم تأمین نفقه زن بر عهده شوهر است. نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، خوراک، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی می باشد. اگر مردی نفقه همسر خود را پرداخت نکند، زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید تا دادگاه نفقه متناسب با شأن او را تعیین و مرد را به پرداخت آن محکوم نماید. و یا شکایت کیفری ترک انفاق مطرح نماید.

مطالبه مهریه

مهریه تعیین شده در سند نکاحیه، اگر بصورت عندالمطالبه باشد، زن از دو طریق می تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه نماید.
۱- مطالبه مهریه از طریق دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد
۲- مطالبه مهریه از طریق دادگاه

دعوای الزام به تمکین زوجه

در صورت ترک منزل توسط زن و عدم ایفای وظایف زناشویی توسط وی بدون مانع مشروع، مرد می تواند الزام به تمکین عام و خاص وی را از دادگاه بخواهد و در صورتی زن تمکین نکند، ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نخواهد بود.

دعوای استرداد جهیزیه

مطابق عرف بسیاری از نقاط کشورمان، خانواده دختر به هنگام ازدواج او، لوازم مورد احتیاج زندگی را برای شروع زندگی مشترک دخترشان با همسرش، فراهم می کنند و با او به خانه شوهر می فرستنده که به این وسایل آماده شده توسط خانواده دختر «جهیزیه» می گویند. نکته مهم اینجاست که با بردن جهیزیه به خانه شوهر، مرد هیچ گاه مالک جهیزیه نخواهد شد و بصورت امانت و فقط برای استفاده زوجین می باشد و احکام مال امانی را دارد. بنابراین زن هر وقت بخواهد می تواند استرداد جهیزیه خود را بخواهد.

دعاوی خانوادگی دیگری نیز هستند که میتوان با مشاوره و دادن وکالت به یک وکیل دادگستری متبحر، مجرب و متخصص در این امور از خدمات حقوقی وی بهره ببرید.
مانند دعاوی فسخ نکاح، استرداد هدایای دوران نامزدی، منع اشتغال زوجین، ازدواج مجدد، مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک، حضانت و سرپرستی فرزندان، الزام زوج به تحویل فرزند، سلب حضانت، ملاقات با فرزند، الزام زوج به ثبت نکاح دائم و موقت، اثبات رابطه زوجیت، الزام به ثبت واقعه رجوع از طلاق، تعیین مسکن جداگانه برای زوجه، الزام زوج به بذل مدت، اذن ازدواج دختر باکره از دادگاه، اعلام بطلان عقد نکاح و مطالبه نفقه فرزند.

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت