هوش هیجانی (EI) توانایی فرد برای شناسایی، درک، استفاده و مدیریت احساسات به شیوه ای مثبت است. هوش هیجانی استرس را تسکین می بخشد، به فرد کمک می کند به طور مؤثر با دیگران ارتباط برقرار کند و با آنها همدلی داشته باشد، بر چالش ها غلبه کند و از تعارض و درگیری جلوگیری کند. علاوه بر این، هوش هیجانی، شناخت و درک تجربیات دیگران از نظر احساسی و ارتباط با آن ها را فراهم می سازد. در ادامه می توانید با انجام تست هوش هیجانی میزان هوش عاطفی خود را تخمین بزنید.

تست هوش هیجانی آنلاین

حال که هوش هیجانی و اهمیت آن را تعریف کرده ایم، ممکن است بخواهید بدانید از نظر احساسی تا چه میزان باهوش هستید. تست هوش هیجانی EQ از 20 سؤال تشکیل شده است که واکنش ها و پاسخ های احساسی شما را پوشش می دهد. علاوه بر اینها، موقعیت هایی را که ممکن است در زندگی شخصی و شغلی خود با آن روبه رو شوید، به همراه انتخاب روش هایی برای مدیریت کردن این شرایط، ارائه شده است.

به تمام سؤالات صادقانه و کامل جواب دهید. زمانی که امتیازات خود را جمع کردید، در می یابید که از نظر احساسی تا چه اندازه باهوش هستید. سپس متوجه خواهید شد که تا چه اندازه نیاز به کار کردن بر روی تقویت هوش عاطفی خود دارید و برای انجام چنین کاری توصیه های ما را دنبال کنید.

بخش اول: واکنش ها

1.وقتی مورد انتقاد قرار می گیرم:

 • الف. انتقاد را نادیده می گیرم.
 • ب. گوش می دهم و یاد می گیرم.
 • ج. حالت تدافعی می گیرم.
 • د. عصبانی می شوم.

برای مورد الف:3 نمره، مورد ب:4 نمره، مورد ج:2 نمره و مورد د:1 نمره به خود امتیاز دهید.

2.من در موقعیت های دشوار:

 • الف. می ترسم.
 • ب. در صورت لزوم عقب نشینی می کنم.
 • ج. نگرش مثبت خود را حفظ می کنم.
 • د. اجازه می دهم دیگران پیش قدم شوند.

برای مورد الف:1 نمره، مورد ب:2 نمره، مورد ج:4 نمره و مورد د:3 نمره به خود امتیاز دهید.

امتیاز شما از این مرحله: ..........
بخش دوم: پاسخ ها

وقتی که با موقعیت های خاصی روبه رو می شویم از نظر احساسی واکنش نشان می دهیم.

3. زمانی که یک هدف را دنبال می کنم، قادر به مدیریت اضطراب، خشم، ترس و استرس هستم.

 • الف. به شدت مخالفم.
 • ب. مخالفم
 • ج. نه موافقم نه مخالفم
 • د. موافقم

4. من از انتقاد و بازخورد دیگران جهت رشد فردی و حرفه ای استفاده می کنم.

 • الف. به شدت مخالفم.
 • ب. مخالفم
 • ج. نه موافقم نه مخالفم
 • د. موافقم

5. من می توانم در موقعیت های مناسب و در حد مناسب با دیگران شوخی کنم، بدون اینکه کسی را برنجانم.

 • الف. به شدت مخالفم.
 • ب. مخالفم
 • ج. نه موافقم نه مخالفم
 • د. موافقم

6. من میتوانم به مسائل از دید دیگران نگاه کنم.

 • الف. به شدت مخالفم.
 • ب. مخالفم
 • ج. نه موافقم نه مخالفم
 • د. موافقم

7. من می دانم رفتارم چگونه از نظر احساسی بر دیگران تأثیر می گذارد.

 • الف. به شدت مخالفم.
 • ب. مخالفم
 • ج. نه موافقم نه مخالفم
 • د. موافقم

8. وقتی که اعتراضی دارم، می توانم آن را به شیوه ای درست بیان کنم.

 • الف. به شدت مخالفم.
 • ب. مخالفم
 • ج. نه موافقم نه مخالفم
 • د. موافقم

9.من به حرفهای دیگران با صبوری و درک گوش می دهم.

 • الف. به شدت مخالفم.
 • ب. مخالفم
 • ج. نه موافقم نه مخالفم
 • د. موافقم

برای موارد الف:2 نمره، موارد ب:2 نمره، موارد ج:3 نمره و موارد د:4 نمره به خود امتیاز دهید.

امتیاز شما از این مرحله: ..........

وقتی با یک موقعیت خاص مواجه می شویم، می توانیم واکنش احساسی خود را توصیف کنیم. سؤالات زیر به شما برای انجام چنین کاری کمک می کنند.

10. من از نظم و انضباط بالا و مهارت خود انگیزشی برخوردار هستم.

 • الف. هرگز
 • ب. گاهی اوقات
 • ج. اغلب
 • د. همیشه

11. در موقعیت های استرس زا، به راحتی ناراحت نمی شوم و می توانم احساسات خود را مهار کنم.

 • الف. هرگز
 • ب. گاهی اوقات
 • ج. اغلب
 • د. همیشه

12. حتی اگر معتقد باشم در مورد خاصی حق با من است، تلاش می کنم به نقطه نظرات افراد دیگر گوش کنم.

 • الف. هرگز
 • ب. گاهی اوقات
 • ج. اغلب
 • د. همیشه

12. حتی اگر معتقد باشم در مورد خاصی حق با من است، تلاش می کنم به نقطه نظرات افراد دیگر گوش کنم.

برای موارد الف:1 نمره، موارد ب:2 نمره، موارد ج:3 نمره و موارد د:4 نمره به خود امتیاز دهید.

امتیاز شما از این مرحله: ..........
بخش سوم: موقعیت ها

حالا قرار است نگاهی به برخی موقعیت ها داشته باشیم و مشخص کنیم که شما در این موقعیت ها چگونه واکنش نشان خواهید داد.

13. دو نفر از دوستان شما با هم مشاجره می کنند. واکنش شما به این مسئله ….

 • الف. سعی می کنید به هر کدام کمک کنید که نظرات نفر دیگر را درک کنند.
 • ب. تا زمانی که آنها دعوا را تمام کنند، از هر دو آنها دوری می کنید.
 • ج. یک طرف را انتخاب می کنید و به نفر دیگر بد دهنی می کنید.
 • د. اجازه می دهید هر دو آنها احساساتشان را برای شما بیان کنند.

برای مورد الف:4 نمره، مورد ب:2 نمره، مورد ج:1 نمره و مورد د:3 نمره به خود امتیاز دهید.

14. دوست شما به شما می گوید که مادرش فوت کرده است. واکنش شما چیست؟

 • الف. اجازه می دهید دوستتان احساساتش را بروز دهد و از او حمایت می کنید.
 • ب.دوستتان را متقاعد می کنید که با برخی از دوستانش بیرون رود تا ذهنش را از این فقدان منحرف کند.
 • ج. دوستتان را مدتی تنها می گذارید.
 • د. با او وقت می گذرانید اما از صحبت کردن در مورد فقدان از دست دادن مادرش خودداری می کنید.

برای مورد الف:4 نمره، مورد ب:1 نمره، مورد ج:2 نمره و مورد د:3 نمره به خود امتیاز دهید.

15. شما با یک وظیفه ناخوشانید مواجه می شوید. واکنش شما چیست؟

 • الف. برنامه ریزی می کنید و هر روز روی بخشی از آن کار می کنید.
 • ب. تکمیل کار خود را تا لحظه آخر به تعویق می اندازید.
 • ج. آن کار را هر چه زودتر انجام می دهید و به پایان می رسانید.
 • د. به طور کلی از انجام این وظیفه خودداری می کنید.

برای مورد الف:4 نمره، مورد ب:2 نمره، مورد ج:3 نمره و مورد د:1 نمره به خود امتیاز دهید.

16. درگیر یک بحث داغ می شوید. پاسخ شما این است…

 • الف. از آنها می خواهید پیش از ادامه بحث، اندکی استراحت کنند.
 • ب. تسلیم شوید و عذر خواهی کنید چرا که می خواهید به بحث خاتمه دهید.
 • ج. به طرف مقابل توهین می کنید.
 • د. ساکت می مانید و از پاسخ دادن به طرف مقابل خودداری می کنید.

برای مورد الف:4 نمره، مورد ب:3 نمره، مورد ج:1 نمره و مورد د:2 نمره به خود امتیاز دهید.

17. با وجود این که روی یکی از تکالیف خود سخت کار کرده اید، نمره بسیار بدی می گیرید. پاسخ شما این است..

 • الف. در مورد روش هایی که می توانید کار خود را بهبود بخشید و نمره بهتری دریافت کنید فکر می کنید.
 • ب. معلم خود را می بینید و از او می خواهید که به شما نمره بهتری دهد.
 • ج. ناامید می شوید و کار خود را مورد انتقاد قرار می دهید.
 • د. فکر می کنید که کلاس شما احمقانه است و از سخت کار کردن روی تکالیف خود صرف نظر می کنید.

برای مورد الف:4 نمره، مورد ب:3 نمره، مورد ج:2 نمره و مورد د:1 نمره به خود امتیاز دهید.

18. دوست شما در محل کار یک عادت آزاردهنده دارد. به نظر می رسد که رفتار او هر روز ناراحت کننده تر و بدتر نیز می شود. پاسخ شما این است که …

 • الف. به دوست خود در مورد عادت آزار دهنده اش و این که چرا شما را ناراحت می کند صحبت می کنید.
 • ب. از او نزد سرپرستش شکایت می کنید.
 • ج. در مورد عادت آزار دهنده ی همکارتان با دیگران صحبت می کنید.
 • د. بی صدا و آرام رنج می برید.

برای مورد الف:4 نمره، مورد ب:3 نمره، مورد ج:1 نمره و مورد د:2 نمره به خود امتیاز دهید.

19. شما قبلا در کارها و پروژه های زیادی شرکت داشته اید و زمانی که رئیس شما پروژه ی بزرگ جدیدی را به شما محول می کند، احساس می کنید بیش از حد کار کرده اید. شما احساس می کنید ….

 • الف. نگران می شوید که هرگز نتوانید تمام کار را انجام دهید.
 • ب. از وظیفه ی پیش روی خود کاملاً دست پاچه می شوید.
 • ج. از رئیس خود عصبانی می شوید چرا که او متوجه نشده است که چقدر سر شما شلوغ است.
 • د. به شدت افسرده می شوید و مطمئن هستید که هرگز نمی توانید آن را به پایان برسانید.

برای مورد الف: 4 نمره، مورد ب:3 نمره، مورد ج:2 نمره و برای مورد د: 1 نمره به خود امتیاز دهید.

20. روی پروژه ای سخت کار می کنید و فردی که شما با او کار می کنید، در گروه همکاران، کاری که شما انجام داده اید را به خود نسبت می دهد.

 • الف. فوراً در حضور دیگران در مورد مالکیت کار با همکار خود مقابله می کنید.
 • ب. با آن شخص در گوشه ای خلوت صحبت می کنید و به او می گویید که در زمان صحبت از آن پروژه به دیگران بگوید که این کار متعلق به شماست.
 • ج. هیچ کاری انجام نمی دهید.
 • د. وقتی که فرد صحبت خود را تمام کرد، فوراً از او برای به اشتراک گذاشتن کار شما تشکر می کنید و جزئیات بیشتری از کار را به گروه ارائه می دهید.

برای مورد الف: 2 نمره، مورد ب:3 نمره، مورد ج:1 نمره و برای مورد د: 4 نمره به خود امتیاز دهید.

امتیاز شما از این مرحله: ..........

حالا تمام امتیازات خود را جمع کنید تا ببینید که هوش هیجانی شما چقدر است.

امتیاز کلی شما: .......

جواب تست هوش هیجانی

اگر امتیاز شما بین 68 و 80 است:

شما هوش هیجانی بالایی دارید. در درک، تفسیر و عمل درست بر اساس احساسات خود و احساسات دیگران مهارت دارید.

اگرامتیاز شما بین 48 و 60 باشد:

شما در محدوده ی متوسط هوش هیجانی قرار دارید. گرچه شما در اکثر موقعیت ها واکنش درستی دارید، ولی هنوز گاهی اوقات با مشکل مواجه می شوید. همچنین گاهی در مقابل دیگران صبر خود را از دست می دهید و در برخی موقعیت های احساسی، احساس ناراحتی می کنید.

اگر امتیاز شما بین 40 و 80 باشد:

هوش هیجانی شما اندکی کم است. احتمالاً تلاش می کنید در موقعیت های سخت یا زمانی که عصبانی هستید، احساسات خود را مدیریت کنید.

اگر امتیاز شما کمتر از 40 باشد:

هوش هیجانی شما بسیار کم است. احتمالاً روزانه استرس و اضطراب زیادی را تجربه می کنید. علاوه بر این، احتمالاً در مدرسه یا در محل کار با مشکل مواجه می شوید و آن طور که دوست دارید پیشرفت نمی کنید.

فرقی نمی کند که امتیاز شما چقدر بالا یا پایین است، شما می توانید با یادگیری بیشتر در مورد واکنش در موقعیت های مختلف، هوش هیجانی خود را افزایش دهید. علاوه بر این، افزایش هوش هیجانی می تواند به بهتر عمل کردن شما در محل کار یا در مدرسه کمک کند. برای تقویت هوش هیجانی در مقاله زیر روش های موثری را شرح داده ایم:

فهرست مطالب

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 3 روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
تست های روانشناسی

تست طلاق عاطفی

در حالی که بسیاری از مردم بر این باورند که وکلای طلاق، تنها با ازدواج های شکست خورده سر و کار دارند، در واقع یک وکیل خانواده، موکلین خود را در سطوح مختلف زندگی-از ازدواج تا طلاق و پس از

ادامه مطلب »
تست خودشناسی و خود آگاهی
تست های روانشناسی

تست خودشناسی و خودآگاهی

خودآگاهی به عنوان شناخت آگاهانه از شخصیت، آرزوها، احساسات و انگیزه های خود می باشد. زمانی که ما خودآگاه هستیم، قادر هستیم که روابط خود را در طول زندگی بهبود بخشیم، توانایی دستیابی به رویاهایمان را افزایش دهیم و در

ادامه مطلب »
تیپ ENTP
تست های روانشناسی

تیپ شخصیتی ENTP

تیپ شخصیتی ENTP | مجادله‌گر برون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی معرفی تیپ شخصیتی ENTP افراد با تیپ شخصیتی ENTP به‌راستی وکیل مدافع شیطان است. مجادله‌گران این کار را به این دلیل انجام نمی‌دهند که می‌خواهند به هدفی

ادامه مطلب »
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید
پرسش از دکتر