سبک زندگی و موفقیت

راهکارهایی برای متحول کردن زندگی 

آیا از زندگی خود ناراضی هستید؟ فکر می کنید کارها آنطور که می خواهید پیش نمی رود و موانع زیادی سر راهتان هست؟ اگر چنین احساسی دارید خواندن این مقاله به شما پیشنهاد می شود.

 

راهکارهایی برای متحول کردن زندگی 

مهم ترین کارهایی که هر انسانی باید برای رشد در زندگی اش انجام دهد:

کانال را عوض کنید 

زندگی همچون نمایشنامه ای شگفت انگیز است که شما برای خودتان می نویسید … و بنابراین ، هدفتان باید این باشد که وقتی نقشتان را بازی می کنید در اوج شادی و شادمانی باشید . تصور کنید کسی امروز در بزرگراه جلو شما پیچید . شما امکان انتخاب داشتید ، می توانستید از راننده بسیار خشمگین شوید ، می توانستید بر سر او فریاد بکشید و در نتیجه فشار خونتان را بی اندازه افزایش دهید ، یا می توانستید آرام بگیرید و اتفاقی را که افتاده بود از نو تجربه کنید . توجه داشته باشید ما درباره نقشی که راننده مورد نظر شما بازی کرد حرف نمی زنیم ، ما درباره واکنش ما به آن حادثه سخن می گوییم . اینکه راننده خطاکار را لعنت کرده اید ، به ذهنتان رسید که راننده های امروز چقدر بی مسئولیت و گستاخ هستند ، اینکه هیچ کس حق و حقوق دیگران را رعایت نمی کند، اینکه چگونه همه از خانه هایشان بیرون زده اند تا روز شما را خراب کنند . می توانستید کانال را عوض کنید و اینگونه به چشم انداز و برداشت متفاوتی برسید . ممکن است شما بازیگر با تجربه یا نمایش نامه نویس نباشید اما می توانید حکایت خود را در این هفته بنویسید و شخصیت اول آن را به شکلی که می خواهید شکل دهید . اگر می ترسید طوری ظاهر شوید که انگار ترسو نیستید . اگر از کسی عصبانی هستید وانمود کنید که بهترین دوستان یکدیگرید . اگر روز بدی را پشت سر می گذارید ، وانمود کنید که امروز بهترین روز زندگی شماست . بازیگران همیشه این کار را می کنند ، شما نیز می توانید این کار را انجام دهید .

کانال درست را انتخاب کنید 

دیگران می توانند شما را تکان دهند ، شگفت زده تان کنند ، نومیدتان سازند ، اما نمی توانند جلوی کار و اقدام شما را بگیرند . صرف نظر از اینکه در کجای زندگی هستید، صرف نظر از موفقیتی که دارید ، همیشه می توانید باشد . زندگی پر از اشکال و رخدادهای پیش بینی نشده است و وقتی این حوادث ناخوشایند بروز می کنند ، برایشان معنای خاص در نطر بگیرید . شما می توانید برای حوادث زندگی تان وزنه و معنایی در نظر بگیرید . شما هستید که اهمیت هر چیزی را در زندگی تان مشخص می سازید . وضعیت ها به همان شکلی که هستند وجود دارند . مانند تغییر کردن فصل ها یا مرگ یکی از عزیزان یا اشخاص گستاخ و بی ملاحضه. چیزهایی در این دنیا هستند که نمی توانید اختیار آنها را در دست بگیرید . اما آنچه را می توانید به آن تسلط داشته باشید ، واکنش شما به آن رخدادهاست و این واکنش تعیین می کند چگونه روزی و چگونه زندگی ای خواهید داشت . در هیچ اندیشه و عملی معنای نهفته ای وجود ندارد .شما هستید که برای همه چیز معنایی در نظر می گیرید . شما یا انتخاب می کنید که کس دیگر یا چیز دیگری روز شما را خراب کند، یا از قدرت خود بهره می گیرید و اجازه نمی دهید چنین اتفاقی بیوفتد . زندگی پر از انتخاب است . شما ، هر ثانیه از روزتان ، انتخاب می کنید ، اما این انتخاب ها تنها درباره چیزهای مادی نیستند-شما، بی آنکه متوجه باشید هر بار که به موقعیتی واکنش نشان می دهید، آنچه را انتخاب می کنید با حالت احساس شما نیز رابطه دارد . 

شاید شما گمان می کنید که یکی از افراد خانواده درباره شما کار زشتی صورت داده است ، شاید احساس کنید که یکی از دوستان یا همکارانتان با شما بد رفتار کرده است . حتی امکان دارد فکر کنید حق دارید که از آنان عصبانی شوید و ممکن است حق هم با شما باشد . اما باید بدانید که عصبانی یا دلخور شدن از دیگران به شما هیچ کمکی نمی کند ، بلکه درها را به روی روابط شما می بندد . امکان حرکت ب جلو را از شما می گیرد ، انرژی تان را تخلیه می کند حال آنکه می توانید از این انرژس استفاده بهینه تری بکنید . 

ناسزا گفتن یا پذیرفتن 

زندگی شما حاصل انتخاب های شماست . چه این انتخاب ها آگاهانه باشند چه ناآگاهانه . اگر بتوانید اختیار فرآیند انتخاب کردن را در دست بگیرید ، می توانید بر همه جنبه های زندگی تان تسلط یابید . می توانید به آزادی ای برسید که ناشی از به دست گرفتن سررشته امور خویشتن است . بنابراین ، وقتی تصور می کنید همه دنیا بر ضد شما قیام کرده اند چه می کنید؟ اگر سرتان را به دیوار بکوبید ، مسلما ناراحت می شوید ، و اگر به دیگران ضربه بزنید ، ممکن است به زندان بیفتید . و اگر به سراغ مواد مخدر بروید ، گیج و منگ می شوید و ممکن است کار دست خودتان بدهید . البته، اگر از همه این ماجراها فاصله بگیرید و دقایقی چرت بزنید ، ممکن است کمی به شما کمک کند ، اما این همیشه مقدور نیست . به ویژه اگر سر کار باشید . کمی قدم زدن نیز می تواند به شما کمک کند ، اما این هم ممکن است امکان پذیر نباشد . یکی از کارهایی که برای نجات از تنگنا می توانید بکنید این است که حادثه ناخوشایند را در آغوش بکشید و آن را لعن و نفرین نکنید. به جای آنچه در زندگی شما مانع و اشکال است، به آنچه جنبه ی مثبت دارد توجه کنید . اینگونه روز بدی را به روزی خوب بدل سازید . 

همه چیز را آنطور که هستند ببینید

باید بیاموزیم که بپذیریم…. زندگی را بپذیریم ، خودمان را بپذیریم ، نه کورکورانه ، بلکه با یک لبخند. باید پایان یافتن زندگی را بپذیریم ، نه به این دلیل که منطقی و رضایت بخش است ، بلکه چون این تنها چیزی است که ما داریم . تا زمانی که همه چیزها را آنطور که هستند نپذیرید ، تا زمانی که ندانید دیگران را نمی توانید تغییر بدهید ، نخواهید توانست جنبه های مثبت زندگی خودتان را بشناسید. تا زمانی که از جایی که هستید راضی نباشید ،تا زمانی که از هر موقعیتی که در آن هستید خوشحال نباشید ، هرگز شادمانی را احساس نخواهید کرد. استرس ناشی از آن است که “اینجا” باشید و بخواهید”آنجا” باشید. در زمان حاضر به سر ببرید و بخواهید در آینده باشید . 

بیاموزید که رها کنید 

 

رهایی یافتن از آنچه ما را ناراحت می کند آنقدرها ساده نیست اما رها نکردن و دست نکشیدن ممکن است از این هم دشوارتر باشد .وقتی در برابر رنجش و ناراحتی و خشم سر تسلیم فرود می آوریم ، با مشکلی بزرگ روبرو می شویم .این مشکل بر اندیشه ما مسلط می شود ، انرژی ما را می گیرد و روزمانر ا خراب می کند . دست نکشیدن حال و روز آن میمون را دارد. میمون دست خود را در جایی فرو برد که چیزی بردارد .سپس دستش را مشت کرد و خواست که دستش را از آن سوراخ کوچک عبور دهد . اما این ناممکن بود . باید رها کنیم و دست از تلاش و تقلا برداریم . گرچه می خواهید در زندگی تان به جلو حرکت کنید ، ممکن است پایی را روی ترمز بگذارید . برای اینکه آزاد و رها باشیم باید بیاموزیم که چگونه دست بکشیم و رها کنیم .خشم ها را رها کنید، ترس ها را رها کنید،دردها و دغدغه های ذهنی را رها کنید . انرژی که صرف مشکل های گذشته می کنید ، مانع از پیشرفت شما می شود. 

سرزنش نکنید 

بعضی از اشخاص بی جهت چیزهایی را سرزنش می کنند که نقشی در آن نداشته اند . اگر امور را به شکلی که هستند توضیح دهیم ، می توانیم دیگران را مسبب ناخوشنودی خود ندانیم . می توانیم مسئولیت بپذیریم و با اوضاع و احوال آنطور که هست ، بخورد کنیم . وقتی دیگران را مورد سرزنش قرار می دهیم ، مسئولیت را از خودمان دور می کنیم . و وقتی دیگران را سرزنش م کنیم انرژی را از خودمان دور می سازیم و مانع از رشد و یادگیری خود می شویم . در قبال خود پذیرای مسئولیت باشید . دیگران را سپر بلای خود نکنید . نگویید”تو این کار را با من کردی ” .”تقصیر توست که من…”. “تو بودی که همه این ها را شروع کردی” .مسئولیت زندیگ خود را قبول کنید ، مسئولیت در قبال خوشبختی خود را بپذیرید. 

دیگران را ببخشید 

انباشته کردن دلخوری ها روزی شما را تباه می کند . یکی از بهترین راه هایی که می توانید از این مشکل رهایی پیدا کنید بخشودن است . بدانید کاری که در حق شما انجام گرفته ، اشتباه و غیرمنصفانه بوده است . حق دارید که خشمگین باشید و کاملا طبیعی است که بخواهید شخص خاصی را مجازات کنید . اما مجازات کردن دردی را دوا نمی کند اگر پس از سیلی زدن شخصی به شما ، شما متقابل یه او سیلی بزنید از شدت سوزش صورتتان چیزی کم نمی شود . اقدام مقابله به مثل شما را تنها به طور موقت تسکین می دهد . تنها راه رسیدن به التیام بخشش است . 

خودتان را ببخشید 

مهربان بودن به آن معناست که وقتی ناراحت و آشفته هستید ، خودتان را ببخشید. ما از اشتباه های خود درس می گیریم . بدانید که گذشته ، گذشته است. بیاموزید که چه اشکالی پیش آمده و چرا؟ اگر لازم است اصلاح کنید ، بعد رها سازید و به راه خودتان بروید . به سمت آینه بروید و جلوی آن بایستید کاری به رنگ چهره و گونه های خود نداشته باشید . با خود حرف بزنید ، به شکلی که انگار خودتان را نمی شناسید . گمان نکنید که انگار مشاعرتان را از دست داده اید . عبارت زیر را با صدای بلند برای خود بگویید : من تو را می بخشم . 

چشم خود را باز کنید و متوجه شوید 

اگر می کوشید به هدف خود برسید ، بدانید که بر سر راه تان موانع و مشکل هایی وجود دارد . مشکلات نباید لزوما شما را متوقف کنند . اگر به دیواری برخورد کردید ، برنگردید و تسلیم نشوید . بیاموزید که از دیوار بالا بروید . از میان آن عبور کنید و در غیر اینصورت آن  را دور بزنید . 

بگویید “آری”

اگر کرکره ها بسته باشند ، آفتاب نمی تواند به درون بتابد. پیش از آنکه چیزی را در زندگی خود تغییر دهید باید بخواهید برای تغییر آماده باشید . اوضاع به خودی خود تغییر نمی کند . برای تغییر دادن به انرژی نیاز داریم . اگر می خواهید چیزی به شکلی که هست نباشد ، نخستین پرسشی که باید از خود بکنید این است :”آیا می خواهم ؟” “آیا مایلم وضعیت تغییر کند؟”پاسخ آری دادن به این پرسش کار راحتی نیست . در ولقع ممکن است بیار هم دشوار باشد . اما اگر می خواهید از وضعیتی که در آن قرار دارید به وضعیتی بهتر برسید باید با وجود همه سختی ها و ناراحتی ها ، از کلمه “آری ” استفاده کنید . 

کلام پایانی

تغییر در زندگی کار آسانی نیست اما برای پیشرفتتان الزامی است. به زندگی خود نگاهی بیاندازید و ببینید کجاها نتوانسته اید به خودتان فرصت دهید یا چه موانعی داشته اید که سد راهتان شده است. برای تحول عمیق تر در زندگی تان در کنار هر راهکاری، توصیه می شود از یک روانشناس هم کمک بگیرید.

0/5 (0 Reviews)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت