روبه رو شدن با خشم بدون ستیز

 روبه رو شدن با خشم بدون ستیز

برای آنکه خشمی ابراز شود,وجود یک نفر کافی است,اما برای آنکه ستیز و مشاجره برپاشود,دو نفر باید درگیر شوند.روانشناسان متوجه شده اند که در ازدواج های نا موفق,خشم یکی از زوجها موجب خشمدیگری می شود و برعکس,در ازدواج های موفق,وقتی یکی از زوج ها عصبانی می شود,دیگری آرامش خود را حفظ می کند.

رفتارهمسرتان هرچه باشد,تصمیمشما درباره ی نحوه ی پاسخ گویی برنتیجه کار تاثیر می گذارد و آن را بدتر یا بهتر می کند.این راه دیگری برای درک “توان دو” است.یعنی در انتخاب شما نوعی قدرت (تاثیرگذاری مثبت یا منفی)نهفته است که البته به معنای آن نیست که شما مسول رفتار همسرتان باشید.شما در هر مرحله ای از گفت و گو تنها مسول رفتار و گفتار خود هستید.

 

توجه

 

تحقیقات مربوط به خشونت های فیزیکی و زد و خورد بین زوج ها  نشان می دهد که وقتی چنین اتفاقی بیفتد,هیچ یک از رفتار های فرد قربانی تاثیری در تغییر اوضاع ندارد,مگر آنکه محیط را ترک کند.اگر ازدواج شما در این طبقه بندی میگنجد,حتمابه فکرمشاوره باشید.

 

وقتی همسرتان خشمگین است 

بادقت گوش کنید تااطلاعات مفید را دریافت کنید و به مشکل اصلی پی ببرید.رعایت این اصل مهم شما را به درک شرایط موجود رهنمون می شود و افسوس که رعایت آن مشکل است.اگرمتوجه شدید که به جای گوش دادن به قصد آگاه شدن ,شمانیز عصبانی شده اید یاازخوددفاع می کنید,بهترین کار این است که محیط را ترک کنید.

 

گوش کنید تا همسرتان را بهتر درک کنید

به یاد داشته باشید که وقتی همسرتان عصبی است,شما باید بااین هدف به صحبتهای اوگوش کنید که به علت ناراحتی اوپی ببرید نه اینکه ببینید خود چه کار اشتباهی انجام داده اید.در این صورت خونسردی خود را حفظ می کنید,ژرف نگری خود را از دست نمی دهید و ریشه ی ناراحتی همسرتان را در می یابید.

 

ازگفتن “من چه اشتباهی کرده ام؟” خودداری کنید.

اگرواکنش شما نسبت به صحبتهای همسرتان مانند کودکی است که در مقابل والدینش از خود می پرسد “من چه اشتباهی کرده ام؟”بدانید که با حالت دفاعی  به حرف های او گوش می دهید.

 

طرح این پرسش ها مفید تر است:

-خواسته ی همسر من چیست؟

-چه چیز باعث حساسیت اوشده است؟

-چه کار مفیدی می توانم انجام بدهم؟

 

بعداز آنکه متوجه شدید که چه نگرانیها یا خواسته هایی زنگ خطر خشم را به صدا در آورده اند,آنگاه مطرح کردن این سوال مفید خواهد بود:”من چه سهمی در ایجاد این مشکل دارم؟”رعایت این ترتیب ,به شما کمک می کند که شنونده ی خوبی باشید و گفته های طرف مقابل را علیه خود تلقی نکنید.

 

“اشتباه”راتبدیل به “بد”کنید.

ازواژه “اشتباه”به معنای “نادرست”برحذرباشید.این کلمه بارمعنایی منفی دارد و به نوعی ,اتهام را در بر دارد.البته اگر مساله ای چون خیانت در کار باشد,کاربرد این کلمه بجا و مناسب است؛اماآنچه معمولا در زندگی زناشویی رخ می دهد،نوعی لغزش است که می توان آن را با پیشوند”بد”توضیح داد،مانند:

-بدمتوجه شدن

-بدبیاری

بدارتباط برقرار کردن

– بدبرداشت کردن

بد محاسبه کردن

بنابراین،بعداز درک علت خشم،می توان به لغزشهای فوق پی برد.

 

مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید