سبک زندگی و موفقیت

چگونه قدرت تفکر امکان پذیری را باور کنیم

چگونه قدرت تفکر امکان پذیری را باور کنیم؟ 

اگر فطرتأ آدم مثبت اندیشی هستید که پیش از این تفکر امکان پذیری را پذیرفته اید، در این صورت با من همگام هستید. هر چند بعضی مردم بجای این که خوش بین باشند فطرتأ منفی نگر یا بدبین هستند. آن ها بر این باورند که افرادی که به امکان پذیری فکر می کنند ساده لوح یا کودن هستند. اگر تفکر شما به سمت بدبینی پیش می رود بگذارید این سوال را از شما بپرسم :

چند فرد بسیار موفق می شناسید که مدام منفی نگر و بدبین بوده اند؟ با چه تعداد افرادی که به امکان ناپذیر بودن فکر می کنند آشنا هستید که به اهداف والایی دست یافته اند؟هیچ کس!

انسان های با فضای فکری ((این کار را نمی توان انجام داد)) دو انتخاب دارند. می توانند انتظار بدترین چیز را داشته باشند و پیوسته آن را تجربه کنند یا این که می توانند تفکر خود را تغییر دهند. باور کردنی نیست اما اگر چه او فردی است که به امکان پذیری فکر می کند اما فطرتأ آدم مثبت اندیشی نیست.او می گوید((من خیلی بدبینم و در نتیجه فکر می کنم تنها سپری که در مقابل آن دارم این است که خوش بین باشم)) به عبارت دیگر او می خواهد مثبت اندیش شود و اینگونه این مطلب را ارزیابی می کند:

((همان اندازه که ساده و قدیمی به نظر می رسد، نیروی تفکر مثبت تأثیر زیادی دارد. پس عزم و اراده و تفکر مثبت توأم با استعداد، توأم با آگاهی از مهارت های خود…ممکن است دیدگاهی ساده و ابتدایی به نظر برسد، اما در همان حال برای من موًثر بود و برای تمام دوستانم هم موًثر بوده- پس سرانجام به جایی رسیدم که آن را باورکنم))

اگر می خواهید تفکر امکان پذیری برای شما موثر واقع شود،در این صورت طبق این توصیه ها عمل کنید:

1.تمرکز روی امکان ناپذیری را متوقف کنید

گام اول در تبدیل شدن به متفکری که به امکان پذیری فکر می کند این است که خود را جستجو و پرداختن به اشکال ها و ایرادها در هر موقعیتی باز دارد. روانشناسی ورزشی باب روتلا می گوید:به مردم می گویم:اگر نمی خواهید افکار مثبت داشته باشید، اشکالی ندارد فقط تمام افکار منفی را از ذهنتان پاک کنیدف هر چه قدر باقی می ماند،خوب است.

اگر تفکر امکان پذیری برای شما تازگی دارد،باید خیلی تمرین کنید تا بعضی چیزهای منفی که به خود تلقین می کنید را از ذهنتان پاک کنید. هنگامی که ناخودآگاه شروع می کنید به فهرست کردن کارهایی که ممکن است با مشکل مواجه شوند یا همه دلایلی که کاری نمی تواند انجام شودف خود را متوقف کنید و بگویید: ((وارد این مقوله ها نشو.))

سپس بپرسید: کدام بخش این کار درست و بر وقف مراده؟ این کار به شما کمک می کند که مثبت اندیشی را شروع کنید و اگر نگرش منفی مشکل واقعأ بزرگی برای شما است و حتی قبل از اینکه درباره چیزهای بدبینانه درست فکر کنید آن ها را به زبان می آورید،ممکن است نیاز به تهیه فهرستی از کمک های یک دوست یا عضو خانواده تان داشته باشید تا هر زمان ایده های منفی را بیان می کنید، به شما گوشزد کنند.

2.از((کارشناسان)) فاصله بگیرید

افراد به اصطلاح تقریبأ بیش از هر کس دیگری مردم را نابود می کنند. افرادی که به امکان پذیری فکر می کنند تقریبأ تمایلی برای کنار گذاشتن و نادیده گرفتن امری به عنوان امر محال ندارند. پیشگام طراحی ئ ساخت موشک، ورنر وان بران گفته است((یاد گرفتم که کلمه غیر ممکن را با نهایت احتیاط به کار ببرم.))هر چند تصور می کنید که باید توصیه یک کارشناس را بپذیرید، به پیام جان اندروهولمزتوجه کنید که تصریح کرده: هرگز به یک جوان نگوئید کاری نمی تواند انجام شود،ممکن است خداوند قرن ها منتظر کسی باشد که از آن امر محال اطلاع نداشته باشد و آن را انجام دهد. اگر میخواهید کاری انجام دهید، این باور را که این کار امکان پذیر است برای خود میسر سازید- صرف نظر از این که کارشناسان چه می گویند.

3. در هر موقیتی در جستجوی امکان ها و احتمال های مثبت و مفید باشید

تبدیل شدن به فردی که به امکان پذیر بودن فکر می کند به چیزی بیشتر از این که فقط به خود اجازه ندهید که نگرش منفی داشته باشید و به جستجوی امکان های بالقوه مثبت و مفید با وجود شرایط و موقعیت های مختلف نیاز دارد. رفتن و دیدن چیزی که مردم بد و نادرست انجام می دهند،خیلی راحته. اما یکی از ویژگی های بینش ریاست و مدیریت که نشان میدهد و هرگز فراموش نمی شود این است که در کارهایی که دیگران انجام می دهند به دنبال نکات خوب و مثبت باشیم و آن را به کار بگیریم.

یافتن امکان های مثبت و مفید در هر موقعیتی نیاز به هوش خیلی زیاد یا بیست سال تجربه ندارئ. تنها چیزی که لازم دارد، نگرش درست است و هر کسی می تواند آن را پرورش و توسعه دهد.

4.رویاهای خود را وسعت بخشید

اگرذهنی دارید که به امکان پذیر بودن فکر می کند،بهترین راه برای پرورش چنین ذهنی این است که خودتان را وادار کنید رویایتان را از رویایی که معمولا در سر دارید بزرگتر کنید.باید قبول کنیم که: رویای بیشتر مردم خیلی کوچک است. افکار آن ها آنقدر که باید بزرگ و به اندازه کافی بلند پرواز نیستند. هنری کرتیس اینگونه توصیه می کند: ((طرح و برنامه امروز خود را به اندازه ای که دوست دارید رویایی و باور نکردنی کنید، زیرا بیست و پنج سال بعد، کاملأ عادی و نه چندان خوب به نظر می ایند. طرح خود را ده برابر بزرگتر از طرحی کنید که بار اول طرح ریزی کردید و بیست و پنج سال بعد شگفت زده می شوید که چرا آن ها را پنجاه برابر بزرگتر نکردید.))

اگر رویای خود را وسعت بخشید برای اینکه نظام و سازمان خود را تا حدی بزرگتر تصور کنید و در نتیجه اهدافتان را حداقل یک مرحله فراتر از آنچه اکنون مدنظر دارید ببرید، ناگزیر به رشد و پیشرفت می شوید. این قضیه سبب می شود احتمال های بزرگ و عالی تری را باور کنید.

5.وضع موجود را مورد سوال و بررسی قرار دهید

بیشتر مردم می خواهند در زندگیشان پیشرفت کنند با این حال برای آرامش و ثبات هم ارزش زیادی قائلند. مردم اغلب فراموش می کنند که انسان نمی تواند پیشرفت کند و در همان جایگاه پیشین باقی بماند. رشد و ترقی به معنی تغییراست و تغییر مستلزم به چالش کشیدن وضع موجود است. چنانچه امکان های چشمگیرتری می خواهیدف نمی توانید به چیزهایی که در حال حاضر دارید راضی شوید. هنگامی که تبدیل به متفکری شدید که به امکان های محتمل فکر می کند با افراد زیادی مواجه می شوید که از شما می خواهند رویاهایتان را دنبال نکنید و وضع موجود را بپذیرید. انسانهای موفق به وضع موجود اکتفا نمی کنند. در حالی که شما شروع می کنید به جستجو و بررسی امکان های بالقوه بزرگتر و چشمگیرتر برای خودتان، سازمان یا خانواده تان- و دیگران برای این کار از شما دلیل و توضیح می خواهند- احساس آرامش کنید با آگاهی از این موضوع که درست همین الان که شما این مطلب را می خوانید افراد دیگری در سراسر کشور و دنیا دارند درباره معالجه سرطان، بهره برداری از منابع انرژی جدید، غذا دادن به گرسنگان و بهبود کیفیت زندگی فکر می کنند. آن ها وضع موجود را با وجود تمام مشکلات به چالش می کشند- و شما هم باید این کار را انجام دهید.

6. از افراد موفق الهام بگیرید

با بررسی و تحقیق درباره افراد موفق می توانید درباره تفکر امکان پذیری چیزهای زیادی یاد بگیرید. افراد موفقی را که تحسین و ستایش می کنید بیابید و درباره آن ها مطالعه و بررسی کنید.((برخی به پدیده ها آنچنان که هستند می نگرند و می پرسند: چرا؟ من به پدیده هایی که هرگز نبوده اند می اندیشم و می پرسم چرا نه؟))

می دانم که تفکر امکان پذیری،باب میل بسیاری از مردم نیست. بنابراین هر چه دوست دارید آن را بنامید: عزم و اراده برای موفقیت، خود باروری، اعتماد به توانایی خود، یا ایمان به موفقیت. این مطلب واقعأحقیقت دارد: افرادی که بر این باورند که نمی توانند، موفق نمی شوند. اما اگر باور کنید که می توانید، موفقیت شما حتمی است و این قدرت تفکر امکان پذیری.

 

به این پرسش فکر کنید

آیا من از انرژی و توان تفکر امکان پذیری برای یافتن راه حل برای حتی مسائل به ظاهر غیر ممکن استفاده می کنم ؟ 

مرکز مشاوره گروه همراه –  سعادت آباد

0/5 (0 Reviews)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت