مراقبت از خانواده

نوزده تحریک کننده ی جنسی زن ها

 

نوزده تحریک کننده ی جنسی زن ها

 

1.مردهایی که به آرامی وبا ملایت عشق ورزی می کنند.

2.مردهایی که در بستر با همسرشان صحبت می کنند.

3.مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند.

4.مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند.

5.مردهایی که لباس های همسرشان را به آرامی در می آورند.

6.مردهایی که در تحریک همسرشان بوسیله لمس کردن مهارت دارند.

7.مردهایی که موهای همسرشان را لمس می کنند.

8.مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان داده به او احساس محبوبیت می دهند.

9.مردهایی که می دانند که چگونه بدن زنانه و مونث همسرشان را ارضا کنند.

10.مردهایی که می دانند چگونه همسرشان را به لحاظ جنسی اغوا کنند.

11.مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند.

12.مردهایی که به همسرشان احساس و باور زیبا بودن می دهند.

13.مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت می برند.

14.مردهایی که دست های همسر خود را در دست خود می گیرند و آن را ناز نوازش می کنند.

15.مردهایی که عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند.

16.مردهایی که پس از گذشت سالیان همیشه مانند روزهای اول آشنایی شان با همسر خود رفتار می کنند.

17.مردهایی که به همسر خود نشان می دهند که او تنها زن زندگی آن هاست و به او احساس و باور ((خاص بودن)) میدهند.

18. مردهای که چنین باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامی دیگر سختی های زندگی را برای آن ها سهل و آسان و حتی ارزشمند می کند.

19.مردهایی که همسرشان را دوست دارند و به او عشق می ورزند.

 

 برای جلسات مشاوره خانواده و زندگی و مشاوره جنسی در زندگی مشترک ، مرکز مشاوره گروه همراه پاسخگوی شما می باشد.

تحریک کننده ی جنسی (1)

مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی میکنند

این گونه مردها حتی هنگامی که حسابی آماده شده اند،اما همچنان به آرامی و با صرف وقت به همسرشان نزدیک می شوند.به طوری که زن به زودی تشنه ی نوازش صمیمی ترو جدی تر می شود. اما شوهرش همچنان امتناع می کند تا به وی اجازه دهد میل و گرایش جنسی زن به اوج خود برسد.

موارد فوق توصیف احساسات زنی است که شوهرشرش به آرامی وباصرف زمان و دقت کافی با او عشق ورزی می کند. این کار موجب می شود زن،شوهرش را بیشتر بخواهد و مایل باشد که خود را تمام و کمال در اختیار او قرار دهد. هنگامی که شما مردها اجازه می دهید بدن زن به آرامی آتش بگیرد و بسوزد،شعله ها داغ تر و طولانی تر خواهد بود و شور و حرارت ولذت تولید شده به مراتب عمیق تر و قوی تر.

مردهای با هوش هرگز در بستر عجله به خرج نمی دهند و به آرامی پیش می روند. آن ها می دانند چنانچه زمان و فضای کافی در اختیار ما قرار دهند دیگر مجبور نخواهند بود ما را وادار به این کار کنند.به طوری که ما نیز آن ها را به همان اندازه خواستار خواهیم بود و طلب خواهیم کرد. مردهایی که این راز را درباره ی زن ها خوب درک می کنندو صبور،ملایم ومهربان هستند،از جنان جذابیتی برای همسر خود برخوردار خواعند شد و چنان خود را در اختیار او قرار خوتهند داد که نظیر آن را هرگز قبلأ تجربه نکرده اند.

 

تحریک کننده ی جنسی(2)

مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت می کنند

برای زن،احساس نزدیکی با همسرش احساسی فوق العاده است.هنگامی که زن،در بستر با شوهرش تنها می شود ومرد به او نزدیک می شود و او را در آغوش می گیرد،زن می تواند احساس آرامش و اطمینان

کند و رضایت داشته باشد.سپس هنگامی که مرد شروع به صحبت می کند و در گوش او نجوا می کند که چقدر زیباست و اینکه چقدر دلش برای بدن او تنگ شده است،خوشایندترین احساسات را در همسر خود زنده می کند. هنگامی مرد به همسر خود می گوید که در نظر دارد به او نزدیک شود ناگهان زن دیگر تاب نیاورده تحمل خود را از دست می دهد. دیگر برای زن کافی نیست که تنها کنار شوهرش باشد. به طوری که می خواهد با او عشق ورزی کند. کلمات می توانند آتش تمایل و تمنای زن را شعله ور کنند.

مردان عزیز:آیا می دانید زن ها تا چه حد به کلمات شما نیاز دارند. مردها بیشتر توسط محرک های بینایی (دیداری)و فیزیکی(لامسه ای)تحریک می شوند.کلمات کلید روشن کردن احساسات زن هستند.کلمات می توانند زن ها را به خوبی تحریک کنند.کلمات شوروحرارت و عشق شما را به مغز ما مخابره می کنند و تمامی قفل هایی را که بر سر راه وجود دارند می گشایند. به طوری که طولی نمی کشد تمام و کمال به روی شما باز و گشاده خواهیم بود.

کلمات را بادهایی در نظر بگیرید که در سطح اقیانوس احساس،نیازو خواسته،امواجی بس خروشان را تولید می کنند.آب همیشه در دریا وجود دارد،اما این باد است که آن راازراکد بودن وایستایی در می آورد و تا قله ی امواج بالا می برد. نیاز و گرایش ما به شما مردان نیز همیشه در ما وجود دارد،اما این صدای شما، کلمات و گفتار شماست که آن را به غلیان و حرکت در می آورد و به شکل انرژی و تمایلات جنسی آزاد می سازد.

مردان عزیز:سعی کنید همواره پیش،در حین و پس از عشق ورزی با همسرتان حرف بزنید و صحبت کنید.احساسات خود را با او در میان بگذارید.بگویید که درباره ی زیبایی و قیافه ی او چه فکر می کند و چه نظری دارید.بگویید عشق ورزی با او را چقدر دوست دارید. با کلمات با او عشق ورزی کنید. هنگامی که از عشق و محبت با همسرتان صحبت می کنید. او نیز احساس امنیت،محبوبیت وارزشمند بودن خواهد کرد و خود را تمام و کمال در اختیار شما قرار خواهد داد.

 

تحریک کننده جنسی (3)

مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند

هر بوسه را هدیه،مًهر یا نشانی از عشق و محبت در نظر بگیرید که برای همسر خود می فرستید. این بوسه های سبک،آرام،ملایم وبدور از هر گونه عجله و شتاب زدگی تأثیری اعجازگونه بر روی زن ها بر جای می گذارند.زن ها عشق نهفته ومستتر در این بوسه ها را به خوبی درک و احساس می کنند.زن ها به خوبی می دانند که این بوسه ها برای آماده کردن آن ها به آنها داده نمی شوند،بلکه به خودی خود حاوی عشق ومحبت هستند.

 

تحریک کننده جنسی (4)

مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند

هیچ چیز نیرومندتر و تأ ثیر گذارتر از این نیست که مردی که دوستش دارید به چشم های شما چشم بدوزد.گویی که جریانات انرژی عشق مستقیمأ از چشمان او به قلب زن سرازیر می شوند.سپس از آنجا به دیگرقسمت های بدن او سرایت می کنند.درست مانند گدازه های مذاب که از دهانه ی خروجی آتشفشان فوران کرده تمامی سرزمین های مجاور را فرا می گیرند. تنها یک نگاه این قدرت را دارد که از هر ناز و نوازش ماهرانه ی دیگری زن را به مراتب بیشتر تحریک کنند. نگاه قادر است که زن را از شدت حرارت ذوب کند.

سعی کنید در حین عشق ورزی با همسرتان به او نگاه کنید. به چشماش خیره شوید. بگذارید او نیاز را از چشمان شما بخواند. مردی که می داند چگونه با نگاه عاشقانه ی خود به همسر خود احساس محبوبیت بدهد،گویی تمامی هدایای این عالم را به او ارزانی داشته است.نگاه حتی قادر است فراتر از هر گونه واژه یا کلمه ای عشق،تعهد،از خود گذشتگی و ایثار مرد را به همسرش بفهماند و منتقل کند.

 

تحریک کننده جنسی(5)

مردهایی که لباس های همسرشان را به آرامی در می آورند

همواره وقت کافی را برای درآوردن لباس های زن در نظر بگیرید.رعایت این نکته ی ساده به لحاظ روانی و روحی نقش بسزایی را در آمادگی جنسی زن ایفا می کند.

بسیاری از زوج ها بیشتر مرتکب این اشتباه می شوند که پیش از عشق ورزی خود را کاملأ لخت و برهنه می کنند به طوری که وقتی به بستر می روند عملأ هیچ چیزی بر تن ندارند و بدین وسیله خود را از تجربه ی این نوع احساس جنسی محروم می سازند. مردان عزیز:زن ها عاشق آن هستند که لباس های شان به تدریج و طی مراحلی از تن آن ها در آورده شود. این امر برای آن ها بسیار فریبا ودلچسب است.هنگامی که لباس های همسر خود را دانه دانه و به آرامی یکی پس از دیگری در می آورید،زن این وقت و زمان را در اختیار دارد که به تدریج به آن بخش از وجود خود که در پی لذت جویی است اجازه ی ظهور و ابراز وجود بدهد.

 

تحریک کننده جنسی(6)

مردهایی که در تحریک همسرشان بوسیله ی لمس کردن مهارت دارند

زن ها اساسأ نوازش های سبک و تحریک کننده را ترجیح می دهند.آن ها دوست ندارند یک راست به سراغ عمل جنسی بروند. ترجیح می دهند ابتدا دور و بر آن را نوازش و تحریک کنید و گهگاهی فقط به آن نزدیک شوید یا موقتی از روی آن عبور کنید اما هیچ وقت در ابتدا مستقیمأ به آن دست نزنید. چرا؟زیرا این همان چیزی است که زن ها را آماده می کند وبه آن ها لذت می دهد.

زن ها دوست دارد با لمس شدن و نازونوازش غیر مستقیم آماده شوند.در واقع،تحریک مستقیم،بخوصوص در ابتدا و شروع عشق ورزی هرگز به اندازه ی تحریک غیر مستقیم موًثر واقع نمی شود.

تمثیلی را که در رابطه با روشن کردن هیزم ها به کار بردیم هنوز به یاد دارید؟نظیر همین موضوع درباره لمس شدن نیز صدق می کند.هر چه وقت بیشتری را صرف لمس کردن و نوازش ملایم و غیر مستقیم زن ها کنید،آتش آن ها شعله ورتر خواهد شد. خواهید دید که همسرتان بزودی از شما خواهد خواست که به او نزدیک شوید.

 

تحریک کننده جنسی(7)

مردهایی که موهای همسرشان را نوازش می کنند

این دستورالعملی بسیار ساده اما موثرو نیرومند است:همیشه هنگامی که به همسرتان نزدیک می شوید و می خواهید او را نوازش کنید یا با او عشق ورزی کنید به موهای او نیز دست بزنید. زن ها عاشق آن هستند که به موهای شان دست بزنید و با آن ها بازی کنید.متأسفانه بسیاری از مردها از این نکته ی مهم غافل هستند یا نسبت به آن آگاهی ندارند.چرا که به طور معمول موهای شما مردها بسیار کوتاه است.اما این عمل برای زن ها عملی بسیار خاص،تحریک کننده و جنون آوراست.

برخی از زن ها دوست دارند موهای شان به آرامی و با ملایمت شانه یا برس زده شود. زن ها این کار را نوعی از پیش نوازش به حساب می آورند.برخی از زن ها هنگامی که موهایشان را برای شان می شویید بسیار تحریک می شوند. بسیاری از زن ها می گویند که دوست دارند شوهرشان پس از عمل جنسی،انگشتان خود را لابه لای موهای آن ها ببرد و همچنان با موهای شان بازی کند.مردان عزیز:سعی کنید این قبیل اولویت ها و ترجیحات خاص و شخصی همسرتان را خودتان کشف کنید. اما می توانید در این زمینه به من اعتماد کنید:موهای زن ها بخشی جنسی و آماده کننده از بدن آن ها را تشکیل می دهد که فکر نمی کنم دوست داشته باشید از آن غافل بمانید.

 

 مرکز مشاوره گروه همراه –  سعادت آباد

0/5 (0 Reviews)

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت