سبک زندگی و موفقیت

چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم ؟

بخش اعظمی از موفقیت شما در کار و زندگی شخصی ، بستگی به ارتباط موثر شما با دیگران دارد . “هوش اجتماعی” و یا توانایی تبادل و تعامل ، صحبت کردن مذاکره نمودن ، متقاعد کردن دیگران ،مهم ترین هوشی است که می توانید داشته باشید . این هوشی است که می توانید آن را پرورش بدهید . می توانید بیاموزید که گرم و دوستانه و دوست داشتنی و جذاب باشید . هدف این است که با دیگران به گونه ای ارتباط برقرار کنید و رفتارتان به گونه ای باشد که اشخاص با رویی گشاده پذیرای پیام شما باشند . توانایی شما در نفوذ داشتن بر دیگران ، دوست داشتنی بودن و خوشایند واقع شدن ، بیش از هر چیز دیگری درهای بیشتری را به رویتان می گشاید . 

چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم ؟

جوهر شخصیت ، عزت نفس است . به عبارت دیگر ،مهم این پرسش است :”چقدر خودتان را دوست دارید ؟ ” عزت نفس شما جمع کل این موضوع است که چقدر خودتان را مهم و ارزشمند احساس می کنید . انسان موجودی به شدت احساسی و عاطفی است. انسان به طور احساسی تصمیم می گیرد و بعد آنها را به طور منطقی توجیه می کند . انسان به شکل قدرتمندی تحت تاثیر محیط احساسی و عاطفی خود هستند ، به خصوص در برابر رفتار دیگران . انسان از اعماق وجود خود می خواهد احساس ارزشمند بودن بکند ، بنابراین رمز و راز گیرایی در جمله ای خلاصه است : به دیگران احساس مهم بودن بدهید . هرچه بیشتر به کسانی که در حضور شما هستند احساس مهم بودن بدهید ، در نظر آنها جذبه و گیرایی شما افزایش می یابد. این رفتارهای کلیدی را می توان به پنج دسته تقسیم کرد :

-پذیرش

-سپاسگزاری

-تایید و تصدیق 

-تحسین 

-توجه 

1-پذیرش 

بزرگ ترین هدیه ای که می توانید به کسی بدهید ، نگرش “توجه مثبت بی قید و شرط ” است . به عبارت دیگر ،دیگران را با تمام وجودشان و به شکلی که هستند ، می پذیرید و محدودیتی قائل نمی شوید . نه از آنها عیب و ایراد می گیرید ، و نه از آنها انتقاد می کنید . به طور کامل آنها را به شکلی که هستند می پذیرید . انگار که معجزه طبیعت هستند. این نقطه شروع رسیدن به جذبه و گیرایی است . 

اما چگونه پذیرفتن بی چون و چرا را ابراز می کنید ؟ 

بسیار ساده است . تبسم می کنید . وقتی با دیدن اشخاص با شادی به آنها لبخند می زنید ، عزت نفس آنها خود به خود افزایش پیدا می کند . آنها احساس خوبی درباره خودشان پیدا می کنند. احساس مهم بودن و ارزشمند بودن می کنند . و در ضمن ، کسی را که این احساس را به آنها می دهد، گرامی می دارند. در نظرشان شما از از جذبه و گیرایی برخوردار می گردید. 

2-قدرشناسی و سپاسگزاری 

هرگاه از دیگران به خاطر کاری که کرده اند قدرشناسی می کنید ، بر عزت نفس آنها می افزایید . به آنها این احساس را می دهید که موجوداتی مهم هستند. این گونه خود را با صلاحیت و توانمند احساس می کنند .

اما چگونه این احساس عالی و خوشایند را به دیگران می دهید؟ 

از آنها تشکر می کنید . در هر موقعیتی به آنها می گویید :”متشکرم” . عادت می کنید که از همه مردم جهان برای کاری که می کنند تشکر کنید . از منشی تان به خاطر کاری که می کند تشکر کنید، از رئیستان به خاطر کمکی که به شما کرده است تشکر کنید. از فرزندانتان به خاطر کارهایی که می کنند و شما از آن لذت می برید ، تشکر کنید . در اینجا به سود دوگانه و دو برابر می رسید . هرگاه به کسی تبسم می کنید و از او تشکر می کنید ، نه تنها عزت نفس و احساس مهم بودن او افزایش می یابد ، بلکه خود شما هم احساس مهم بودن می کنید . هر وقت کاری می کنید یا حرفی می زنید که در اثر آن دیگران خودشان را دوست و گرامی می دارند ، خود شما لذت می برید. و هرچه شما خودتان را بیشتر دوست داشته باشید ، دیگران را به همان نسبت بیشتر دوست می دارید. 

3-تائید و تصدیق

در تمام مدت زندگی ، همه انسان ها در ذهن نیمه هشیار خود به شدت نیازمند آنند که اعمال و رفتار و دستاوردهایشان مورد تائید و تصدیق واقع شود. شاید بهترین تائید و تصدیق ، “تحسین کردن ” باشد.

4-تحسین کردن

 هرگاه از دیگران به خاطر کارشان تعریف می کنید ، عزت نفسشان افزایش می یابد ،نسبت به خود احساس خوبی پیدا می کنند . شما در نظرشان جالب تر به نظر می رسید تعریف کردن از دیگران به خاطر لباسی که پوشیده اند ،به خطر حرفی که زده اند یا ویژگی خاصی که بروز داده اند، و مثلا تعریف کردن از اشخاص به خاطر سروقت بودن . همه و همه نمونه هایی هستند که می توان به آنها اشاره کرد . 

5-توجه کردن

شاید از همه کیفیات مهم تر باشد. این قدرتمندترین اقدامات و رفتارها برای ایجاد عزت نفس و کلید رسیدن به جذبه و گیرایی فوری است . وقتی به دیگران توجه فراوان می کنید  ،بیشتر احساس مهم بودن می کنند و به همان اندازه شما را بیشتر دوست می دارند. 

این ها پنج ابزار قدرتمند در خدمت افزایش عزت نفس هستند . 

معجزه گوش دادن 

توانایی شما در خوب گوش دادن و شنونده خوب بودن در مکالمات ، می تواند به اندازه هر مهارت دیگری به شما کمک کند . چهار کلید مهم در گوش دادن موثر :

1-با تمام وجود گوش بدهید 

بدون قطع کردن صحبت طرف مقابل ، گوش بدهید . سکوت را کاملا رعایت کنید . انگار در این لحظه در دنیا چیزی مهم تر از حرفی که او می زند وجود ندارد . اگر کسی می خواهد ،بخصوص در منزل ، با شما حرف بزند ،بلافاصله فعالیت دیگرتان را متوقف سازید و با تمام وجود به حرف های او گوش بدهید . تلویزیون را خاموش کنید ، روزنامه یا کتاب را ببندید و با تمام وجود به حرفی که زده می شود ، گوش بدهید . این رفتار شما بلافاصله مورد توجه و شناسایی قرار می گیرد و به شما قدرت احساسی و عاطفی قدرتمندی در صحبت ها می دهد .طوری گوش بدهید که انگار مجذوب صحبت های طرف مقابل شده اید . 

2-قبل از جواب دادن مکث کنید

به جای اینکه تا گوینده برای نفس کشیدن مکث می کند رشته سخن را به دست بگیرید ، سه تا پنج ثانیه مکث کنید. بگذارید سکوتی حکمفرما شود .وقتی مکث می کنید سه اتفاق می افتد که همه آنها خوب هستند . اول ،از قطع صحبت طرف مقابل خودداری می ورزید ، چه بسا او مکث کوتاهی کرده تا مطلبی را به یاد بیاورد . دوم، با مکث کردن به گوینده می گویید که حرف هایش مهم هستند و شما به دقت به آنها توجه دارید . این بر ارزش های شخصی گوینده می افزاید و شمارا شخصی جذاب تر و گیرا تر و در ضمن هوشمندتر جلوه می دهد. سوم، شما به راستی حرف گوینده را می شنوید. نه تنها به حرفی که زده توجه می کنید، بلکه به منظور او دقیق می شوید و با عمق بیشتری به صحبت هایش گوش می دهید .

3-برای روشن تر شدن مطلب سوال کنید

هرگز فرض را بر این نگذارید که لزوما منظور گوینده را درک کرده اید . به جای آن ، با طرح سوالاتی از قبیل” منظورتان از این صحبت چیست؟” یا “دقیقا چه می خواهید بگویید؟” به گوینده کمک کنید تا منظور خود را بهتر بیان کند . 

4-حرف های گوینده را به زبان خود خلاصه کنید و به او تحویل بدهید 

این ثابت می کند که شما به واقع به صحبت ها توجه کرده اید و تنها به ظاهر وانمود به گوش دادن ننموده اید. لحظاتی مکث کنید و بعد به او بگویید :” با این حساب، شما این کار را کرده اید و بعد این اتفاق افتاد و شما تصمیم گرفتید که چنین حرفی بزنید ، درست می گویم؟” تنها زمانی که صحبت کننده تائید کرد شما حرف های او را به دقت شنیده اید ،  می توانید به حرف زدنتان ادامه بدهید . می توانید یا سوال دیگری مطرح کنید ، یا روی حرفی که زده شده اظهار نظر نمایید.

نفوذ کلام بر زنان 

مردان و زنان سوای تفاوت های مسلم، از دو گونه متفاوت هستند . زنان ، مردانی را که از نفوذ کلام و گیرایی برخوردار باشند ، دوست دارند. برای آنکه نفوذ و گیرایی داشته باشید ،باید از طرز اندیشه و احساس زنان آگاه باشید و بعد حرف هایی بزنید و رفتاری از خود بروز دهید که به لحاظ احساسی و عاطفی روی آنها تاثیر بگذارید.

منبع اصلی ارزش شخصی و عزت نفس زنان بستگی به کیفیت روابط آنها با شوهرانشان دارد . زنان بیش از مردان به ظاهر امر توجه دارند. برایشان مهم است که دیگران با آنها چگونه رفتار می کنند . 

سه نیاز مهم زنان : مهم ترین نیازهای احساسی اغلب زنان ، محبت، توجه و احترام است . راه نفوذ کلام بر زنان ، توجه 100درصد به سخنان آنها ، بدون قطع رشته سخن است . از این رو، اگر می خواهید توجه همسرتان را به خود بیشتر جلب کنید ، به حرف های او خوب گوش بدهید . کمتر حرف بزنید ، بیشتر گوش بدهید . این بار که در حضور همسرتان هستید ، از اینکه درباره خودتان حرف بزنید خودداری ورزید . به جای آن ، از او سوال کنید ، درباره اینکه روزش را چگونه گذرانده است سوال کنید و بعد در سکوت با تمام وجود به جواب هایش گوش بدهید . درباره امیدها و نگرانی هایش از او سوال کنید . از هدف ها و آرزوهایش بپرسید. طوری حرف بزنید و گوش بدهید که انگار با جالب ترین کسی که تا به حال با او رو به رو شده اید ، حرف می زنید . 

نفوذ کلام بر مردان 

مردها با موفق شدن ، با گرفتن مقام و موقعیت و با احترام دیدن احساس ارزش و مهم بودن می کنند . مردها از اینکه معیشت خانواده خود را تامین می کنند لذت می برند. این برای تصویر ذهنی آنها و هویتشان از اهمیت خاص برخوردار است . بعضی مردها نمی توانند لحظه ای بی کار باشند و استراحت کنند . آنها هر اندازه موفق شوند و به دستاورد های مهم برسند ، باز احساس عدم امنیت خاطر می کنند . آنها احساس می کنند که باید دستاوردهای بیشتری داشته باشند . آنها باید پیوسته بیشتر و باز هم بیشتر به دست آورند. راه نفوذ بر مردان ساده است . از او سوال کنید و از دستاوردهایی که داشته است تعریف و قدرشناسی نمایید . از کارش تعریف کنید ، از موفقیت هایش حرف بزنید . از کاری که می کند و کارهایی که کرده است ، حرف بزنید . اینگونه شما در نظر آنها جالب می نمایید . هر ابرازی از تشکر و سپاسگذاری و تائید و تصدیق دستاوردهای مرد ، سبب می شود که احترام او به شما دو چندان شود . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد” چگونه نگاه مردان را بخوانیم” کلیک کنید.

کلام پایانی

در دنیای امروز تاثیرگذاری روی دیگران است که می تواند زندگی و آینده ما را تحت تاثیر قرار دهد. افراد تاثیرگذار بهتر از دیگران می توانند مسیر موفقیت را طی کنند. اگر شما هم تصور می کنید مهارت های لازم را برای گفتگو ندارید یا نیاز به آموزش دارید توصیه می شود از یک روانشناس در این زمینه کمک بگیرید.

0/5 (0 Reviews)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت