Currently browsing: روانشناسی

استراتژی‌های مؤثر در پیروزی و موفقیت

استراتژی‌های مؤثر در پیروزی و موفقیت   چه در مبارزه فکری و چه در نبرد جسمی، استراتژی های موثر برای پیروزی یکسان می باشند. دلیل این امر این است که نتیجه همه نبردها ابتدا در ذهن تعیین می شود یعنی، […]

ادامه مطلب

چگونه افراد را بر آن داریم که برسر قول و پیمانشان با ما باقی بمانند

چگونه افراد را بر آن داریم که برسرقول و پیمانشان با ما باقی بمانند   (( مگر قول نداده بودی!؟ )) اگر از گفتن این عبارت به تنگ آمده اید با کمک استراژی زیر می توانید تضمین کنید که هر […]

ادامه مطلب

نگاهی متفاوت به خوشبختی

نگاهی متفاوت به خوشبختی وقتی عشق ما را در هم شکسته است، تسلی‌بخش است که بشنویم خوشبختی هرگز جزئی از برنامه نبوده است. فقط یک اشتباه مادرزادی وجود دارد و آن این است که می‌پنداریم زندگی می‌کنیم تا خوشبخت باشیم…، تا […]

ادامه مطلب

یالوم درباره عشق چه می‌گوید؟

یالوم درباره عشق چه می‌گوید؟ اروین یالوم روان‌درمـانگر وجودی، عـشق را نوعی از خودبی‌خـودی وسـواس‌گونه و ذهنیتی افـسون‌شده می‌داند که همه زندگی فرد را در تـصرف خود در می‌آورد. معمولا تجربه‌ی چـنین حالتی باشـکوه است. به عقیده‌ی او انسان بـیشتر دلباخته‌ی اشـتیاق […]

ادامه مطلب

غلبه بر کمال گرایی

کمال گرایی

غلبه بر کمال گرایی افراد کمال گرا هنگام انجام کارها اوقات خوشی ندارند ، زیرا آنقدر نگران اشتباه کردن هستند که انرژی کمی برای لذت بردن از چالش برایشان باقی می ماند. کمال گراها در برخورد با مشکلات عبارات زیر […]

ادامه مطلب

چگونه برای زندگی هدف گذاری کنیم؟

اهداف زندگی موفق

اگر میخواهید کاری را کاملا یاد بگیرید و در آن مهارت یابید، باید آن را تکرار کنید. شناخت اهداف در تغییر سرنوشت نقش عمده ای ایفا میکند. هدف اولیه و اصلی، اولین قدم هر کار است. اکثر مردم تعریف مشخصی […]

ادامه مطلب
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید