تست های روانشناسی

آزمون شخصیت آیزنک (EPI)

پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) دو بعد فراگیر و مستقل از شخصیت، برونگرایی-درونگرایی و روان رنجوری-پایداری را اندازه گیری می کند که بیشترین واریانس حوزه شخصیت را به خود اختصاص می دهد. هر فرم شامل 57 سوال “بله-خیر” بدون تکرار است. سوالات این تست روانشناسی طوری طراحی شده اند که جواب های ساختگی و غیر حقیقی را مشخص می کند. صفات اندازه گیری شده عبارتند از: برونگرایی – درونگرایی و روان رنجوری.

امتیاز دهی و جواب تست

وقتی سوالات تست شخصیت Eysenck (EPI) را پر می کنید، سه نمره کسب می نمایید.

نمره دروغ

“نمره دروغ” از 9 است. این نمره، نشان می دهد که در پاسخ های خود تا چه حد به دنبال محبوبیت اجتماعی بوده اید. کسانی که در این مقیاس نمره 5 یا بیشتر می گیرند، احتمالاً سعی می کنند خود را خوب نشان دهند و در پاسخ هایشان کاملا صادق نیستند.

نمره E

نمره E از 24 است و میزان برون گرایی فرد را اندازه گیری می کند.

نمره N

نمره N از 24 است و میزان روان رنجوری فرد را اندازه می گیرد.

برای تفسیر نمرات، نمره E و N بر روی نمودار ترسیم می شود که می توانید ویژگی های شخصیتی خود را از آن بخوانید. هرچه به بیرون دایره نزدیکتر باشید، ویژگی های شخصیتی بیشتر مشخص می شوند. لطفا توجه داشته باشید که EPI یک نوع مقیاس سنجش شخصیت بسیار ساده انگارانه است، بنابراین اگر شخصیتتان طوری ارزیابی شده است که با آنچه قبل از شرکت در آزمون فکر می کردید مطابقت ندارد، احتمالاً حق با شماست و آزمون غلط می باشد!

جواب تست آیزنک

دستورالعمل تست شخصیت آیزنک

در اینجا چند سوال در مورد نحوه رفتار، احساس و عملکرد شما آورده شده است. هر سوال دارای پاسخ بله یا خیر می باشد. سعی کنید تصمیم بگیرید که بله یا خیر، نمایانگر رفتار معمول شما در آن عمل یا احساس است. سریع عمل کرده و برای هر سوالی وقت زیادی صرف نکنید، ما اولین واکنش شما را می خواهیم، نه یک روند فکری طولانی مدت.

کل پرسشنامه نباید چند دقیقه بیشتر طول بکشد. مطمئن باشید که هیچ سوالی را حذف نکنید. اکنون شروع کنید، سریع عمل نمایید و به یاد داشته باشید که به همه سوالات پاسخ دهید. هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد و این یک تست هوش یا توانایی نیست، بلکه به سادگی سنجشی از نحوه رفتار شماست.

1- آیا اغلب میل به هیجان دارید؟

 • بله
 • خیر

2- آیا برای داشتن احساس شادابی، اغلب به درک دوستان نیاز دارید؟

 • بله
 • خیر

3- آیا معمولاً بی خیال هستید؟

 • بله
 • خیر

4- آیا دریافت جواب منفی برای شما بسیار سخت است؟

 • بله
 • خیر

5- آیا قبل از انجام هر کاری مکث کرده و به همه چیز فکر می کنید؟

 • بله
 • خیر

6- اگر قول انجام کاری را بدهید، آیا همیشه به قول خود غمل می کنید، و مهم نیست که انجام چنین کاری ناخوشایند باشد؟

 • بله
 • خیر

7- آیا حالات روحی تان دائما میان شادی و ناراحتی در نوسان است؟

 • بله
 • خیر

8- آیا به طور کلی سریع و بدون مکث برای فکر کردن، کاری را انجام می دهید و حرف می زنید؟

 • بله
 • خیر

9- آیا هرگز بدون دلیل احساس “بدبخت” بودن داشته اید؟

 • بله
 • خیر

10- آیا برای یک بازی جرات، تقریباً هر کاری انجام می دهید؟

 • بله
 • خیر

11- آیا وقتی می خواهید با یک فرد غریبه و جذاب صحبت کنید، ناگهان احساس خجالت می کنید؟

 • بله
 • خیر

12- آیا هر چند وقت یک بار بی حوصله و عصبانی می شوید؟

 • بله
 • خیر

13- آیا اغلب کارها را بدون برنامه ریزی قبلی انجام می دهید؟

 • بله
 • خیر

14- آیا معمولاً درباره ی گفته ها و کارهای گذشته خود احساس پشیمانی و نگرانی می کنید؟

 • بله
 • خیر

15- به طور کلی آیا مطالعه کردن را به معاشرت با مردم ترجیح می دهید؟

 • بله
 • خیر

۱۶- آیا آدم حساس و زود رنجی هستید؟

 • بله
 • خیر

17- آیا علاقه زیادی به تفریح و گردش دارید؟

 • بله
 • خیر

۱۸- آیا گاهی اوقات ایده و افکاری دارید که دوست ندارید دیگران درباره آن بدانند؟

 • بله
 • خیر

۱۹- آیا گاهی ناگهان خود را سرشار از نیرو و نشاط و گاهی سست و خسته احساس می کنید؟

 • بله
 • خیر

۲۰- آیا ترجیح می دهید که به جای دوستان فراوان، فقط چند دوست صمیمی داشته باشید؟

 • بله
 • خیر

۲۱- آیا زیاد خیالبافی می کنید؟

 • بله
 • خیر

۲۲- آیا اگر کسی سرشما داد بزند، شما هم سر او داد می زنید؟

 • بله
 • خیر

۲۳- آیا اغلب احساس گناه و پشیمانی شما را رنج می دهد؟

 • بله
 • خیر

۲۴- آیا تمام عادت های شما مطلوب و پسندیده هستند؟

 • بله
 • خیر

۲۵- آیا می توانید خود را رها کرده و از شرکت در مهمانی ها و مجالس گرم و با نشاط لذت ببرید؟

 • بله
 • خیر

۲۶- آیا خود را فردی “بسیار بی قرار” می نامید؟

 • بله
 • خیر

۲۷- آیا دیگران شما را شخصی سرزنده و با نشاط می دانند؟

 • بله
 • خیر

۲۸- آیا پس از انجام کار مهمی معمولاً احساس می کنید که می توانستید آن را بهتر انجام دهید؟

 • بله
 • خیر

۲۹- آیا در معاشرت با دیگران معمولاً ساکتید؟

 • بله
 • خیر

۳۰- آیا گاهی پشت سر دیگران حرف می زنید؟

 • بله
 • خیر

۳۱- آیا شب ها افکار و خیالات مختلف مانع خوابتان می شود؟

 • بله
 • خیر

۳۲- اگر بخواهید درمورد موضوعی بدانید، آیا ترجیح می دهید که آن را در کتاب جستجو کنید تا اینکه با کسی در مورد آن صحبت نمایید؟

 • بله
 • خیر

۳۳- آیا گاهی دچار تپش قلب می شوید؟

 • بله
 • خیر

۳۴- آیا کارهایی را دوست دارید که در آنها دقت زیادی لازم است؟

 • بله
 • خیر

۳۵- آیا دچار حملات لرزش عصبی می شوید؟

 • بله
 • خیر

۳۶- آیا همیشه همه چیز را در گمرک اعلام می کنید، حتی اگر بدانید که هرگز کسی از وجود آن ها با خبر نمی شود؟

 • بله
 • خیر

۳۷- آیا از معاشرت با اشخاصی که اهل شوخی هستند، متنفرید؟

 • بله
 • خیر

۳۸- آیا معمولاً زود عصبانی می شوید؟

 • بله
 • خیر

۳۹- آیا کارهایی را دوست دارید که در آنها سرعت عمل مهم است؟

 • بله
 • خیر

۴۰- آیا غالباً نگران هستید که حوادث شوم و ناگواری برایتان اتفاق بیفتد؟

 • بله
 • خیر

۴۱- آیا رفتار و حرکت شما معمولاً بدون عجله و کند است ؟

 • بله
 • خیر

۴۲- آیا تا به حال سر کار یا قراری دیر رسیده اید؟

 • بله
 • خیر

۴۳- آیا زیاد کابوس می بینید؟

 • بله
 • خیر

۴۴- آیا به قدری به معاشرت با دیگران علاقه دارید که حتی با اشخاص ناشناس فوراً سر صحبت را باز می کنید؟

 • بله
 • خیر

۴۵- آیا دردهای مختلفی در بدن خود احساس می کنید؟

 • بله
 • خیر

۴۶- آیا اگر نتوانید اکثر اوقات با افراد زیادی معاشرت کنید، واقعاً ناراحت می شوید؟

 • بله
 • خیر

۴۷- آیا خود را یک فرد عصبی می نامید؟

 • بله
 • خیر

۴۸- آیا ممکن است از میان آشنایان خود، از چند نفر اصلا خوشتان نیاید؟

 • بله
 • خیر

۴۹- آیا فکر می کنید که اعتماد به نفس کافی دارید؟

 • بله
 • خیر

۵۰- آیا وقتی دیگران ایرادی در شما یا کارتان پیدا می کنند، فورا ناراحت می شوید؟

 • بله
 • خیر

۵۱- آیا به سختی از مهمانی های پر جنب وجوش لذت می برید؟

 • بله
 • خیر

۵۲- آیا آیا دچار احساس حقارت هستید؟

 • بله
 • خیر

۵۳- آیا می توانید با شوخی کردن و گفتن داستان های با مزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنید؟

 • بله
 • خیر

۵۴- آیا گاهی درباره چیزهایی صحبت میکنید که چیزی از آن نمی دانید؟

 • بله
 • خیر

۵۵- آیا نگران سلامتی خود هستید؟

 • بله
 • خیر

۵۶- آیا دوست دارید که سر به سر دیگران بگذارید و با آنها شوخی کنید؟

 • بله
 • خیر

۵۷- آیا شب ها دچار بیخوابی می شوید؟

 • بله
 • خیر
2.6/5 (8 Reviews)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت