مراقبت از خانواده

دلگرمی دادن در رابطه زناشویی

دلگرمی دادن در رابطه زناشویی 

دلگرمی دادن,رابطه زناشویی را می سازد.

اما دلگرمی دادن چیست؟شما با اعمالو کلمات خود می توانید به دیگری این را بفهمانیدکه <<من توراقبول ذارم و اهداف و تمایلات تو را می فهمم.من برای تو ارزش قایل هستم>>همچنین با کلمات و اعمال خود می توانید به او بفهمانید <<اگر…قبولت دارم.من اهداف و امیالت را می فهمم…ولی…من برای تو ارزش قایل هستم مگر آنکه..>>دلگرمی دادن ,محبت نامشروط است.دلگرمی دادن,بی قید و شرط استمابادلگرمی دادن,به دیگری اجازه می دهیم بدون آنکه احساس کندکسی می خواهد او را طرد کند,افکار و احساساتش را آزادانه بیان کند.بادلگرمی,به یکدیگر حق فکرکردن,احساس کردن و تصمیم گیری می دهیم.

وقتی زندگی زناشویی طبق انتظار ما پیش نمی رود,دلسرد می شویم.مشکلات عادی,طاقت فرسا می شوند.وقتی زن و شوهردلسرد می شوند,رابطه زناشویی آسیب پذیر می شود.ولی می توانیم دلگرمی را جایگزین دلسردی کنیم.هرچنداین کار پرزحمتی است و صبر می خواهد و زمان می برد.

با دلگرمی دادن و کمک از مشاوره خانواده می توانید جرات,خوشی و امید را به رابطه زناشویی برگردانید.

خصوصیات دلگرمی دادن:

دلگرمی دادن باید اساس زندگی زناشویی شما شود.در هروضعیتی می توانید به یکدیگردلگرمی بدهید.هرچندخیلی دلگرمی دادن,غیرممکن است!شما با پذیرفتن همسرتان ,ارزش قایل شدن برای همسرتان و تصدیق او می توانید تاثیرگذارترین مهارت های مثبت را تمرین کنید.

حال بپردازیم به 2خصوصیت دلگرمی دادن:

پذیرش

وقتی دیگری را می پذیریم,دیگر از او توقع بهتر شدن یا عوض شدن نداریم.به عبارت دیگر,به او فشار نمی آوریم که <<مراراضی کن>>یا<<طبق معیارهای من عمل کن>>.پذیرش,کامل و نامشروط است.درپذیرش,به طرف مقابل حق می دهیم رشد کردن یا درجا زدن را انتخاب کند.هرچند آدم ها معمولا پیشرفت و رشد را انتخاب می کنند.همین جا باید متذکرشویم که وقتی طرف مقابل به یک ماده شیمیایی وابستگی دارد یا رفتارهای خودمخربی انجام می دهد باید اورا نزدمتخصص ببریم.به هرحال,محققان متوجه شده اند پذیرش,کلید رابطه رضایت بخش است.

اطمینان

مابا اعتماد کردن می توانیم به یکدیگر دلگرمی بدهیم.ما حتی وقتی شواهدچندانی دال بردرست بودن اعتماد کردن به همسر خود نداریم,به او اعتماد می کنیم.مااعتمادخودبههمسرمان را یا با صدای بلند بیان می کنیم و به او می گوییم<<میدانم حداکثرسعی خودت رامی کنی>>یا<<من به تو ایمان دارم>> ویا آن را به صورت غیر کلامی و با انگشت نگذاشتن روی ضعف ها و اشکالات او نشان می دهیم.برای نشان دادن اطمینان خود به همسرمان فقط کافی است لبخند بزنیم و او را به باد انتقام نگیریم.

وقتی به کسی ایمان داشته باشد,بهقول او اعتماد می کنید.وقتی همسرتان می گوید<<امشب دیر می آیم چون جلسه دارم>>بانپرسیدن محل جلسه,اعتمادتان را نشان می دهید.امااگردلیل موجهی برای شک خود دارید,وقتی را کناربگذارید و بااو در این مورد حرف بزنید.

 مرکز مشاوره گروه همراه سعادت آباد

0/5 (0 Reviews)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت دریافت نوبت