چرا برخی افراد به دیگران محبت بی‌تناسب می ورزند؟

چرا برخی افراد به دیگران محبت بی‌تناسب می ورزند؟ هیچ زنی برحسب اتفاق گرفتار مهر بی‌تناسب نمی‌شود. زندگی در این جامعه و در خانواده‌های ما، انگاره‌ای پیس‌بینی پذیر به وجود می‌آورد. آنچه در ادامه می‌خوانید ویژگی‌های زنانی است که مهر […]

ادامه مطلب

استراتژی‌های مؤثر در پیروزی و موفقیت

استراتژی‌های مؤثر در پیروزی و موفقیت   چه در مبارزه فکری و چه در نبرد جسمی، استراتژی های موثر برای پیروزی یکسان می باشند. دلیل این امر این است که نتیجه همه نبردها ابتدا در ذهن تعیین می شود یعنی، […]

ادامه مطلب

آنچه مردان را به حرکت وامی‌دارد

آنچه مردان را به حرکت وامی‌دارد هیچ جمله‌ای به این درستی نیست: مردان موجودات ساده‌ای هستند. باید این جمله را خوب درک کنید و بدانید که مردان تحت این عنوان که چه کسی هستند، چه کار می‌کنند و چقدر درآمد […]

ادامه مطلب

چگونه به حلقه ازدواج برسید

چگونه به حلقه ازدواج برسید   مرد شما میداند که چه می خواهید- یک تعهد همیشگی- حلقه ازدواج. او همچنین می داند که خودش چه چیز نیاز دارد. او به شما نیاز دارد. اگر او به یک مغازه جواهر فروشی […]

ادامه مطلب

چگونه افراد را بر آن داریم که برسر قول و پیمانشان با ما باقی بمانند

چگونه افراد را بر آن داریم که برسرقول و پیمانشان با ما باقی بمانند   (( مگر قول نداده بودی!؟ )) اگر از گفتن این عبارت به تنگ آمده اید با کمک استراژی زیر می توانید تضمین کنید که هر […]

ادامه مطلب

نگاهی متفاوت به خوشبختی

نگاهی متفاوت به خوشبختی وقتی عشق ما را در هم شکسته است، تسلی‌بخش است که بشنویم خوشبختی هرگز جزئی از برنامه نبوده است. فقط یک اشتباه مادرزادی وجود دارد و آن این است که می‌پنداریم زندگی می‌کنیم تا خوشبخت باشیم…، تا […]

ادامه مطلب

یالوم درباره عشق چه می‌گوید؟

یالوم درباره عشق چه می‌گوید؟ اروین یالوم روان‌درمـانگر وجودی، عـشق را نوعی از خودبی‌خـودی وسـواس‌گونه و ذهنیتی افـسون‌شده می‌داند که همه زندگی فرد را در تـصرف خود در می‌آورد. معمولا تجربه‌ی چـنین حالتی باشـکوه است. به عقیده‌ی او انسان بـیشتر دلباخته‌ی اشـتیاق […]

ادامه مطلب

ده ویژگی ازدواج آگاهانه

ازدواج آگاهانه ازدواجی است که بیشترین رشد روحی و روانی را در پی داشته باشد، ازدواج آگاهانه ازدواجی است که با مشاوره و با تولد خودآگاهی آغاز شده، با تلاش برای برآوردن نیازها و انگیزه‌های ضمیر ناخودآگاه که همان ایمن […]

ادامه مطلب

اگر بر خودتان کنترل ندارید، نمی‌توانید ارتباط خوبی برقرار کنید

اگر بر خودتان کنترل ندارید، نمی‌توانید ارتباط خوبی برقرار کنید   گاهی وقتی مردم استرس دارند ، از فکر کردن بدشان می آید و اتفاقا در این هنگام بیشترین نیازرا به فکر کردن دارند. همه افرادی که در اینترنت یا […]

ادامه مطلب

ده قانون مرزی در زندگی زناشویی (1)

ده قانون مرزی در زندگی زناشویی (1) این قوانین شما را از حل مشکلات زناشویی فراتر خواهد برد و یاریتان خواهد کرد به چگونگی ساخته شدن مرزها پی ببرید. این قوانین مرزی نمی‌گوید که ازدواج چگونه باید باشد، بلکه درباره […]

ادامه مطلب
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید