Currently browsing: روانشناسی

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی یعنی داشتن توانایی لازم برای اقدام و عمل موثر در شرایط متغیر زندگی. این مهارت ها مجموعه ای از توانایی ها هستند که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را برای انسان فراهم می آورند. با […]

ادامه مطلب
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید